Hopp til hovedinnholdet

Massivt opprop for forutsigbarhet – nei til moms på dugnad!

Publisert:
Oppdatert:
Demonstrasjon med bakhoder og et skilt med teksten "nei til moms på dugnad"
106 organisasjoner stiller seg bak oppropet til Statsminister Jonas Gahr Støre

I et felles brev til Statsminister Jonas Gahr Støre, ber 106 av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner om forutsigbar kompensasjon for moms. I dag er størrelsen på momskompensasjonen avhengig av politisk vedtak i hvert statsbudsjett. De frivillige organisasjonene krever at momskompensasjonen skal bli forutsigbar gjennom regelstyring.

– Den viktigste økonomiske ordningen for frivilligheten må gjøres uavhengig av hva en regjering til enhver tid bevilger, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

– For frivillige organisasjoner er det et sentralt prinsipp at vi ikke skal måtte betale moms på dugnad. Det er bra at det finnes en momskompensasjonsordning som sikrer at momsen vi har betalt inn på varer og tjenester blir tilbakebetalt. Den store utfordringen er mangel på forutsigbarhet for utbetaling av momskompensasjon, sier Slotterøy Johnsen

Dagens situasjon, ikke nok dekning

Slik ordningen er nå, har frivillige lag og foreninger ingen garanti for å få tilbakebetalt momsen på redningsutstyret som er blitt brukt, for instrumenter til korpset eller utstyr til idrettsaktivitet. De må vente til utgangen av året etter at de har hatt utgiften, for å få vite hvor mye de vil få i kompensasjon. Hvis den samlede søknadssummen fra alle organisasjonene er større enn midlene som er satt av vil alle få avkortet sin kompensasjon.

Årets søknadsrunde illustrerer dette godt: Basert på søknadstall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet mangler det trolig rundt 432 millioner kroner på å kompensere momsutgiftene fra 2022 fullt ut. Bortfall av et så stort beløp vil være kritisk for de frivillige organisasjonene.

– Det er helt avgjørende at regjeringen tilfører de nødvendige midlene gjennom budsjettsaldering. Vi er glade for at regjeringen har gjort dette i 2021 og 2022 og forventer det samme i for år, sier Slotterøy Johnsen

Søknadssummen er svært utfordrende å estimere ett år i forkant, og henger nøye sammen med frivillige organisasjoners aktivitet og med pris- og lønnsveksten.

Dette gjør ordningen uforutsigbar og politisk sårbar. Slik burde ikke den viktigste ordningen for frivilligheten være. Den bør være uavhengig av hva en regjering til enhver tid bevilger.

– Næringslivet ville aldri akseptert å ikke ha forutsigbarhet når det gjelder hvor stor bedriftenes momsrefusjon skal være, sier Slotterøy Johnsen.

Samlet om opprop

En massiv bredde av frivillige organisasjoner har sendt opprop til statsminister Jonas Gahr Støre der kravet er at momskompensasjonsordningen regelstyres. Regelstyring vil gi organisasjonene en sikkerhet om at de får dekket alle momsutgiftene som inngår i grunnlaget for momskompensasjonsordningen.

Regjeringen har lovet i Hurdalsplattformen at momskompensasjonsordningen skal regelstyres.

– Vi er bekymret for manglende framdrift når det gjelder regelstyring og at resultatet kan bli økonomiske tap, minsket aktivitet og høyere deltakeravgifter, noe ingen er tjent med. Med under to år igjen til neste valg er det avgjørende at regelstyring kommer på plass, sier Slotterøy Johnsen

106 organisasjoner har til nå sluttet seg til oppropet som har to krav:

  • Det må raskt settes i gang en prosess for å regelstyre momskompensasjonsordningen.
  • Regjeringen må snarest bekrefte at full momskompensasjon for 2023 vil bli sikret gjennom budsjettsaldering.

Last ned og les hele oppropet

Hør innslag om oppropet i Nyhetsmorgen, NRK radio

Fakta om tall

Momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet har fått inn søknader om momskompensasjon for 2023 på til sammen 2,57 milliarder kroner. Det er en økning i totalt søknadsbeløp på 23,56% siden 2022. Basert på erfaring fra tidligere år vil det godkjente søknadsbeløpet i 2023 bli rundt 2,5 milliarder. Generell prisvekst i samfunnet, og økt aktivitet i frivillige organisasjoner etter pandemien, gjør at søknadsbeløpet i 2024 vil være høyere. Med en estimert vekst på 4,5 prosent fra 2023-2024 anslår vi at det vil mangle rundt 175 millioner kroner for å sikre full momskompensasjon i 2024 med regjeringens forslag.

Opprop signert 106 organisasjoner

Navn Stilling Organisasjon
Stian Slotterøy Johnsen Generalsekretær Frivillighet Norge
Randi Versto Kaasa Generalsekretær 4H Norge
Trine Lund Forbundssekretær Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
Annette Drangsholt Leder Autismeforeningen i Norge
Alexander Medin Daglig Leder Back in The Ring
Trine Nicolaysen Generalsekretær Barnekreftforeningen
Morten Kristoffersen Daglig leder BCC Norge  
Andrew P. Kroglund Generalsekretær Besteforeldrenes klimaaksjon
Camilla Skare Daglig leder Brystkreftforeningen
Terje Winther Daglig leder De Unges Orkesterforbund
Gro Lindstad Generalsekretær Den Nasjonale Støttegruppen etter 22.juli
Tron Hirsti Generalsekretær Det norske hageselskap
Åshild Roaldset Daglig leder Dyrebeskyttelsen Norge
Sissel Haavaag Generalsekretær Epilepsiforbundet
Bjørge Aase Generalsekretær Folkeakademienes Landsforbund
Einar Raastad Sekretariatsleder Forbundet for Norske Museumsvenner
Asgeir K. Svendsen Styreleder Forbundet KYSTEN
Anne Giertsen Generalsekretær Foreningen «Vi som har et barn for lite»
Hanni Winsvold Petersen Generalsekretær Foreningen for hjertesyke barn
Line Wåler Daglig leder Foreningen for muskelsyke
Knud David Welander   Styreleder Frelsesarmeen
Håkon Weierholt Sentralstyremedlem Fri
Joachim Svendsrød Generalsekretær Frilynt Norge
Tone Maria Hansen Daglig leder Harry Benjamin ressurssenter
Nina Torgersen  Daglig leder Helseforum for kvinner
Rolf J. Ledal Generalsekretær Hjernesvulstforeningen
Morten Singstad Generalsekretær Home-Start Familiekontakten Norge
Elin Olsen-Nalum Generalsekretær Humanistene
Victoria Galåen  Generalsekretær  Humanistisk Ungdom 
Mathias Jørgensen Styreleder Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser
Bjørg Kampestuen-Berntzen Forbundsleder Hørselshemmedes Landsforbund
Irene Nordhaug Hansen Daglig leder Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)
Eli Katarina Kjønsberg Daglig leder JUBA
Liv Marie Bendheim Daglig leder Juvente
Øyvind Woie Generalsekretær KABB
Øivind Mehl Landmark Generalsekretær KFUK-KFUM Norge
Steinar Birkeland Generalsekretær Kiwanis Distrikt Norden
Unni Færøvik Daglig leder Korpsnett Norge
Hege Irene Fossum Daglig leder Kristelig studieforund
Marianne Ween Daglig leder Kulturalliansen
Sigrid Bakken Døsvik Daglig leder La Humla Suse
Marit Lundberg Daglig leder Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Trond Mathiesen Generalsekretær Landsforeningen uventet barnedød (LUB)
Hroar Thorsen Generalsekretær Lions Norge
Inger Marie A. Oppegård Daglig leder Lærerens Misjonsforbund
Linda Berg-Heggelund Generalsekretær Mental Helse
Adrian Lorentsson Generalsekretær Mental Helse Ungdom
Suad Abdi Daglig leder Minoritetenes interesseorganisasjon
John Fiskvik Leder Motvind Norge
Knut Albert Pedersen Styreleder Nakke- og kjeveskaddes landsforening
Gro Holstad  Generalsekretær  Naturvernforbundet 
Torbjørn Bergwitz Lauen Leiar Noregs Ungdomslag
Per Inge Bjerknes Generalsekretær Norges Blindeforbund
Petter Noddeland Generalsekretær Norges Døveforbund
Bjarne Kristoffersen Generalsekretær Norges Handikapforbund
Nils Einar Aas Generalsekretær Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Eldar Berli Generalsekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund
Rune Frank Brunslid Generalsekretær Norges Korforbund
Erhard Hermansen Generalsekretær Norges Kristne Råd
Stig Nikolaisen Daglig leder Norges Livredningsselskap
Rita Hirsum Lystad President/styreleder Norges Musikkorps Forbund
Anne Bergh Generalsekretær Norges Røde Kors
Torbjørn Bjorvatn Generalsekretær Norges Samemisjon
Pål Karlsen Daglig leder  Norges sopp- og nyttevektsforbund
Stine Schultz Heireng Generalsekretær Norges Speiderforbund
Stephen Richard Trotter, PhD Generalsekretær Norges Unge Katolikker
Bente T. Bårseth Styreleder Norsk Bluesunion
Allan Livgård Generalsekretær Norsk Bridgeforbund
Lise Friis Pedersen Generalsekretær Norsk cøliakiforening
Christina Bu Generalsekretær Norsk elbilforening
Marte Stapnes Daglig leder Norsk filmklubbforbund
Hedda Lombardo Generalsekretær Norsk Forening for Fartøyvern
Mads Aasen  Styreleder Norsk Forening for Prosjektledelse 
Bente Lier Generalsekretær Norsk Friluftsliv
 Gry Bråtømyr Daglig leder Norsk jazzforum 
Ole Lindseth Styreleder Norsk Nødhjelp - Norwegian Aid
Laila Skaret Styreleder Norske Historiske spel
Kristin Gunleiksrud Raaum Generalsekretær Norske kirkeakademier
Siri Haugan Holden Daglig leder Norske Kulturarrangører
Susanne Svenseid Direktør Norske Kunstforeninger
Hans Christian Lillehagen Generalsekretær Organisasjon Stiftelsen Dam
Hege Andersson Nordhus Daglig leder Prematurforeningen
Madeleine Ulstein Daglig leder Press - Redd Barna Ungdom
Marike Stassar President Professional Women's Network Norway
Mari Øvergaard Generalsekretær Psoriasis- og eksemforbundet
Marit Barene Daglig Leder Rusfri Oppvekst
Normann Støylen Styreleder Ryggforeningen i Norge
Cathrine Moen-Nilsen Daglig leder Sarkomer
Rune Andersen Daglig leder SeniorNorge
Navn Jarle Haugland Daglig leder Senter for tro og medier
Kjersti Augland Assisterende daglig leder Sex og Politikk
Kjetil Bragstad Generalsekretær SIOPS
Jeffrey Huseby Generalsekretær Sjømannskirken
Rolf Solvang  Styreleder SON - Straffedes Organisasjon i Norge
Elise Åsnes Leder Spire
Elin Amor Olsen Daglig leder Spiseforstyrrelsesforeningen
Helmuth M. Liessem  Generalsekretær  Stiftelsen CRUX
Adelheid Firing Hvambsal Generalsekretær Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Marcos Amano Daglig leder Stiftelsen Robin Hood Huset
Mette Kaaby Generalsekretær Stoffskifteforbundet
Roger Håkon Skår Generalsekretær Studieforbundet Funkis
André Ruud Generalsekretær Ungdom og Fritid
Espen Watne Andresen Daglig leder Vestre Aker Frivilligsentral 
Signe Horn Generalsekretær Voksne for Barn
Anne Giertsen Daglig leder Voksne med medfødt hjertefeil
Christian Christensen Generalsekretær Ønsketransporten

Kontaktperson

Bilde av Camilla Svendsen Skriung
Camilla Svendsen Skriung
Politisk seniorrådgiver
90 64 18 12 
camilla@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring