Hopp til hovedinnholdet

VILLE - GJØRE - SJEKKE

Publisert:
Signeringsmertek for Mangfoldsplakaten med tekst Vi har sigenrt mangfoldsplakaten

– Mat er et felles kjærlighetsspråk! Hvor er rypekarri og fårikål? Daglig leder i Wild X, Amir Ranjbar engasjerte deltakerne da han fortalte om arbeidet i den flerkulturelle frilufts- og miljøvernlivsorganisasjonen for ungdom.

8. april inviterte Frivillighet Norge til et digitalt inspirasjonsmøte om å øke mangfoldet i organisasjonen, og om å ta Mangfoldsplakaten i bruk. 70 deltakere fikk med seg informasjon om Mangfoldsplakaten, eksmpler, ny forskning og verktøy.

VILLE - GJØRE - SJEKKE

– Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende frivillig sektor. Mangfoldsplakaten handler om at det er viktig at frivillige organisasjoner speiler den flerkulturelle befolkningen i landet vårt.

Assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge, Ida Marie Holmin innledet om Mangfoldsplakaten. Plakaten ble vedtatt av Frivillighet Norges årsmøte i 2020 og nærmere hundre organisasjoner har signert plakaten.

Plakaten kan oppsummeres slik:

VILLE Vi er villige til å endre oss

GJØRE Vi har inkluderende aktiviteter

SJEKKE Vi sjekker hva vi får til

Gjennom et år kommer det mange gode anledninger som organisasjoner kan bruke for å jobbe med å øke mangfoldet i sin organisasjon. Legg en plan for å rekruttere bredere enn før ved skolestart, jobb for å øke mangfoldet når det er årsmøte og dere skal velge nytt styre, sjekk om språk og bilder dere bruker viser at dere vil inkludere og være mangfoldige. Ha en god plan for hvordan dere tar imot nye medlemmer, slik at møtet med dere blir godt og de ønsker å fortsette.

På Inkluderingskoden.no finner dere inspirasjonsartikler med eksempel fra andre organisasjoner og gode ressurser for å ta Mangfoldsplakaten i bruk.

Friluftsliv for 300 ungdommer og 20 nasjoner – og vi vokser!

Som mange andre barne- og ungdomsorganisasjoner gikk koronapandemien hardt ut over medlemstall, aktiviteter og lokallag i Wild X. Nå er Wild X på full fart tilbake – og klare for å feire sitt 20 års-jubileum i år!

Den flerkulturelle friluftsliv- og miljøvernorganisasjonen Wild X vil at minoritetsungdom skal erobre nye deler av det norske samfunnet, og at ungdom fra byen skal få ta del i nye opplevelser.

Vi ba daglig leder Amir Ranjbar om å dele sine erfaringer med inkluderingsarbeid og gi tips om hvordan man kan rekruttere og beholde ungdom.

– Det er viktig for oss å jobbe godt med rekruttering fordi friluftsliv er ukjent for mange, særlig urbanisert ungdom. Terskelen for å komme seg ut i skogen blir høyere av det, innledet Amir. Her er noen av tipsene hans:

Hvem er organisasjons forbilder? Representasjon er viktig. Når de man vil rekruttere kan kjenne seg igjen i organisasjonen vil de lettere oppleve at her er det rom for meg. Vi bruker ungdommene våre som forbilder, gir dem lederkurs og oppgaver som frivillige. De er viktige ansikt utad.

Terskel for deltakelse? En viktig huskeregel i organisasjonen er å hele tiden tenke over om vi faktisk har lave nok terskler for å delta, og om kan vi senke disse ennå mer.

Enkle regler som tar hensyn til alle? Enkle regler som alle kan forstå er viktig. Og husk å gå gjennom reglene hver gang for å skape en felles forståelse. Det sier også noe til de nye om hvordan man ønsker å ha det. Det er en anledning til å snakke om inkludering og om hva det er, det er også en regel, at vi snakker om det.

Hvordan er målgruppen deltakende i utformingen? Det er veldig viktig å lage nye tiltak sammen med deltakerne, sånn som det også står i Mangfoldsplakaten. Har du dem med så bli eierskapet mye større og ønsket om å ta på seg ansvar og oppgaver blir større.

Hvem er interessentene? I tillegg til barn og unge har vi mange interessenter. Det er nyttig å sette seg ned noen ganger og bruke noen timer på å tenke over hvem er tilbudet vårt er interessant for. Det kan være alt fra skole, andre organisasjoner og offentlig sektor. Det kan gi mange ideer til hvordan man kan gjøre inkluderingen og rekrutteringen lettere.

Jungeltelegrafen. Når de som er med har det godt og syns tilbudet er bra vil de fortelle om det. Husk å satse på de som er med slik at de bidrar til å spre ordet.

Hvor er målgruppen? Er vi der? Har de blitt spurt? Har de blitt sett? Vi må følge med på hvor målgruppa vår får sin informasjon og nå dem der. Og gjøre det ekstra som skal til. Husk at noen tenger å bli spurt direkte om de vil bli med.

Motivasjon og barrierer for organisasjonsdeltakelse

På møtet presenterte vi funn og forslag fra rapporten Rekruttering og inkludering i organisasjonslivet som kom i januar i år, levert av forskningsinstituttet NORCE.

Rapporten handler om motivasjon og barrierer for organisasjonsdeltagelse blant barn, unge og foreldre med innvandrerbakgrunn. Forskerne har blant annet intervjuet foreldre som har innvandret, og ungdommer med foreldre som har innvandret.

Positive opplevelser øker motivasjonen for å delta. Glede ved å være med, at det er godt for psykisk og fysisk helse, å bli kjent med andre og å få venner trekkes frem. Negative opplevelser svekker motivasjonen. Her peker rapporten blant annet på mangel på informasjon om hvordan frivillige organisasjoner fungerer i Norge, tause forventninger om foreldreinnsats og diskriminering og sosial ekskludering.

Rapporten har en rekke forslag til hvordan man kan lykkes bedre med å inkludere, for eksempel:

  • Det å ha direkte dialog med trenere og/eller ledere oppleves som særlig​ positivt for foreldre som har innvandret til Norge.
  • Salgsdugnader i frivillige organisasjoner er et ukjent fenomen, som mange opplever vanskelig å gjennomføre​ dersom man som ny i Norge både har dårlig råd og lite nettverk.
  • Aktivt søkelys på mangfold og inkludering​ og å utvikle en inkluderende kultur som omfatter ikke bare trenere og​ aktivitetsledere, men også de andre deltakerne i fritidsaktiviteten.

Rasisme – Hva er det og, og hvilke konsekvenser har det?

Frivillighet Norge har laget en ressursartikkel for Mangfoldsplakaten om rasisme og diskriminering. Organisasjonsrådgiver i Frivillighet Norge Kai Andre Sunde presenterte denne.

Artikkelen forklarer blant annet begrepet rasisme, skillet mellom rasisme og diskriminering og hvordan rasisme og diskriminering er forstått i lovverket. Rasisme er overbevisningen om at mennesker kan deles inn i et makthierarki på grunnlag av deres forskjeller med utgangspunkt i blant annet etnisitet. Rasisme kommer ofte til uttrykk gjennom fordommer og diskriminering. Dette kan skje både gjennom enkeltpersoners handlinger og holdninger, men også gjennom samfunn og institusjoner.  

Rasisme hindrer fremgangen mot et mer inkluderende og rettferdig samfunn.  Det er viktig at vi er i stand til å gjenkjenne rasisme og diskriminering i egne organisasjoner om det skjer.

Nyttige lenker

Inspirasjon og ressurssiden Knekk inkluderingskoden

Mangfoldsplakaten

Rasisme - hva er det og hvilke konsekvenser har det

Nettsiden til Wild X

Rapporten Rekruttering og inkludering i organisasjonslivet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring