Hopp til hovedinnholdet

Høringssvar: Nasjonal strategi for livskvalitet

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
Mange håndflater vendt opp i en stabel, på toppen hviler et rødt hjerte i papir
Samfunnsutvikling og velstand bør måles på andre måter enn kun gjennom BNP. FOTO: Pickit Stock

Den nye strategien skal bidra til å gi et bedre, helhetlig mål på hvordan livskvalitet kan brukes som et mål på og for samfunnsutviklingen i Norge. Frivillighet Norge har sendt innspill.

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge frem en nasjonal livskvalitetsstrategi, og har bedt om innspill til arbeidet, som er forankret i Folkehelsemeldigen.

Strategien skal bidra til å gi et bedre, helhetlig mål på hvordan livskvalitet kan brukes som et mål på og for samfunnsutviklingen i Norge. Den skal definere og beskrive mål som kan gjenspeile befolkningens opplevelse av hva som er viktig for et godt liv. Den skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller i livskvalitet og skal peke ut retningen for hvordan vi kan gå fra målinger av livskvalitet til politikkutforming.

Helse og livskvalitet henger sammen, og livskvalitet som en kollektiv samfunnsverdi og samfunnsmål legger derfor også vekt på betydningen av et godt folkehelsearbeid. På sikt vil strategien være av betydning for eksempelvis det psykiske folkehelsearbeidet.

Frivilligheten er viktig for livskvalitet

Frivillighet Norge vet at frivilligheten årlig bidrar med store verdier i kroner og øre. Vi vet også at mange av de andre verdiene som skapes i frivillig sektor ikke nødvendigvis kan settes inn i samfunnsøkonomiske modeller og vil ofte ikke synliggjøres gjennom BNP og liknende typer tall.

Vi håper og tror at en vridning mot å måle livskvalitet kan bidra til å synliggjøre et større spekter av verdier og samfunnsbidrag som skapes av frivilligheten. Det er vi svært positive til, og vi har sendt innspill til det videre arbeidet med strategien.

Les mer om høringen her.

Les Frivillighet Norges innspill her.

Kontaktperson

Bilde av Marte Oraug Skogtrø
Marte Oraug Skogtrø
Politisk rådgiver
90 95 44 85
marte@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring