Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge på Arendalsuka 2024

Publisert:
Oppdatert:
En seilbåt i kveldsskumringen, med bannere og lysdekorasjon på.
Arendalsuka 2018. Foto: Birgitte Heneide og Frivillighet Norge

Vi er som vanlig aktivt tilstede på "demokratiets dansegulv". Under årets Arendalsuke har vi seks arrangementer, alene eller i samarbeide med relevante aktører. I tillegg vil Frivillighet Norges generalsekretær delta på en rekke arrangementer. Og vi vil bruke muligheten til å treffe beslutningstakere, representanter for frivilligheten, og deg!

MANDAG

“Status for frivilligheten i Norge etter turbulente år – rapportlansering”

Frivillighetsteltet mandag 12/8 kl 14.30 - 15.30
Samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Hvordan går det med frivilligheten i Norge etter flere turbulente år med pandemi, økende uro i verden og dyrtid? Statistisk sentralbyrå (SSB) sin befolkningsundersøkelse som måler omfanget av frivillig innsats i Norge, gir noen svar. Institutt for samfunnsforskning lanserer en statusrapport på dette arrangementet. I tillegg vil Frivillighet Norge presentere innsikt om frivilligheten basert på sitt årlige Frivillighetsbarometer. Begge målinger danner grunnlag for en samtale om frivillighetens rolle i det norske samfunnet, nå og fremover.

  • Vi inviterer KS for et blikk på frivilligheten unike rolle lokalt, og kultur- og likestillingsministeren for å kommentere hvordan frivillig sektor kan styrkes i sitt arbeide.

Frivillighetsfesten
Clarion Hotell mandag 12/8 kl 19.00-21.00
Samarbeid med Norsk Tipping

  • Innslag fra Arendal mannskor
  • Minishow med Daisy Bakken, med gjester

TIRSDAG

"Hvem bidrar til at barn og unge blir med på fritidsaktiviteter?
Kanalplassen tirsdag 13/8 kl. 09.00 - 10.00
Samarbeid med Landsforbundet for helsesykepleiere

Alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta, uansett hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. For å lykkes med dette må flere unge, foresatte og ansatte få informasjon om aktuelle fritidsaktiviteter, og skolen er en god arena for å nå ut til flere. Kommunen har en viktige rolle som koordinator og tilrettelegger for varig deltakelse, særlig for utsatte barn og unge.

Vi tar utgangspunkt i ny handlingsplan for like muligheter til å delta fra Kultur- og likestillingsdepartementet og vi spør:

- Hvem bidrar til å spre informasjon og øke deltakelse i frivillige organisasjoners fritidsaktiviteter?
- Hvilke utfordringer løses lokalt for å få med flere nye, og hva gir resultater?

Frivillighet Norge jobber med en arbeidsmodell for inkludering av barn og unge i kommunene, og har et prosjekt finansiert av «Partnerskap mot mobbing» hvor Helsesykepleiere og skolene inngår som målgrupper. Vi samarbeider med Trøndelag fylkeskommune og barne- og ungdomsrådet der, og tester tiltak som bidrar til god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud for barn og unge.

  • Ann Karin Swang, Leder, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
  • Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge
  • Elias Borgan, Rådsmedlem, Trøndelag Barne- og ungdomsråd

ONSDAG

Møteplass Folkehelse
Clarion Hotell onsdag 14/8 kl 18.30-19.30

TORSDAG

"Uforutsigbare rammevilkår - et hinder for frivilligheten"
Sparebanken Sør, torsdag 15/8 kl 14.15 - 15.00
Samarbeid med Knif

For at frivillig sektor skal kunne utvikle seg og opprettholde sin rolle i samfunnet trenger den gode rammebetingelser. Frivilligheten er en egen samfunnssektor som må stimuleres med andre virkemidler enn offentlig sektor og næringslivet. Men til nå har frivillige organisasjoner levd med uforutsigbare og politisk sårbare rammer, særlig gjelder dette momskompensasjonsordningen for frivillige.

  • Representanter fra frivilligheten gir oss eksempler fra mangfoldet av aktiviteter og formål som lever med en slik økonomisk uvisshet.
  • Vi utfordrer sentrale nasjonale politikere til å svare på hvordan de vil legge til rette for en mer forutsigbar og enkel hverdag for frivilligheten.

"Vi må handle for å øke mangfoldet!" Inkludering på topp
Samfunnsteltet, torsdag 15/8 kl 16.30

Hva skjer når vi ikke kjenner oss igjen i de frivillige organisasjonene? Når styrene, og de fleste som jobber i organisasjonene ikke representerer oss alle?

Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene i arbeids- og samfunnslivet. Forskning viser at selv om arbeidsgivere er positive til mangfold, nøler de med å endre praksis. Vi må ta inn over oss at mange av de som skal dra lasset og utvikle samfunnet blir møtt med fordommer i arbeidslivet.

  • Vi inviterer forskere, ledere i arbeidslivet og frivillige organisasjoner til å dele kunnskap, erfaringer og foreslå hvordan vi kan gjøre målene om mangfold om til handling.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring