Hopp til hovedinnholdet

Røde Kors gir ekstra norsktrening hos Voksenopplæringen: — Et takknemlig samarbeid

Publisert:
Oppdatert:
Siri Høie og Lorraine Ellen Jennings fra Rosenhof Voksenopplæring
Siri Høie (t.v) og Lorraine Ellen Jennings fra Rosenhof Voksenopplæring

Rosenhof voksenopplæring sitt samarbeid med Røde Kors inspirerer! Sammen skaper de et bedre norsktreningstilbud for de som er nye i landet – og åpner samtidig dører inn til felleskapet som finnes i frivilligheten!

Hver mandag arrangerer Røde Kors frivillig norsktrening i Rosenhof sine lokaler. Dette skjer i forlengelsen av det obligatoriske skoletilbudet ved skolen. Ved å bruke samme lokalene blir det lettere for elevene å få øvd litt ekstra på norsken - i det som for mange er en hektisk hverdag.

— Norsktrening-tilbudet er et fint eksempel på et offentlig-sivilt samarbeid, sier Siri Høie, Frivillighetskoordinator ved Rosenhof.

Bakgrunnen for samarbeidet om norsktreningstilbudet var å nå de som trenger det, der de er, forteller hun.

Rosenhof er en stor skole, med nær 2500 elever. Elevene deltar blant annet i norskopplæring og grunnskoleutdanning – og mange reiser langt for å bli med.

— Elevene er allerede på skolen og har norskundervisning, som er obligatorisk for dem gjennom introduksjonsprogrammet. Tanken bak samarbeidet var å senke terskelen for å kunne bli med, sier Siri.

Billettsystem basert på antall frivillige

Røde Kors har ansvar for to norsktreningsøkter hver mandag, som hver varer i 50 minutter.

Bibliotekar Lorraine Ellen Jennings ved Rosenhof hjelper til med logistikken.

— Vi har et billettsystem, som betyr at deltakerne kan velge om de vil komme på den første, den andre, eller begge øktene. Det er begrenset med plasser, og derfor en påmeldingsliste, men vi opplever at interessen for tilbudet har økt, sier Ellen.

Billettene kan hentes samme dag på biblioteket i elevenes lunsjpause under den obligatoriske undervisningen på Rosenhof. Hvor mange plasser det vil være, avhenger av hvor mange frivillige som kommer til hver økt.

— Det blir typisk fordelt en frivillig per fem eller seks deltakere. Ofte er det 25 deltakere, og dermed fem frivillige, sier Siri.

— Har det vært noen hindringer?

Klart det kan være utfordrende å få deltakere som hadde trengt tilbudet til å delta fremfor å prioritere familieforpliktelser og lønnet arbeid. Det er ikke hensikten at deltakerne skal tvinges til norsktrening, men at det skal være frivillig, og da er det jo de med mest motivasjon som dukker opp, sier Ellen.

— Lærerne synes også at dette er veldig viktig, og vi har hatt et godt samarbeid med Røde Kors, sier Siri.

Et trygt sted å komme til

I starten i 2022 ble tilbudet rettet mot intro-deltakere, der det var et stort behov for norsktrening.

— Tanken var; «hvordan kan man nå de norskdeltakerne som ikke oppsøker tilbudet ellers», sier Ellen.

I dag kommer det også mange fra grunnskoleavdelingen i Trondheimsveien, som ønsker å delta på den ekstra norsktreningen.

— Jeg tror det for mange elever føles trygt å reise hit, sier Siri.

Viser frem frivilligheten

— Hender det at dere får besøk av frivilligheten, og at organisasjoner bidrar inn i undervisningen?

Siri svarer blant annet at de arrangerer faste åpne dager der de inviterer inn ulike organisasjoner til å informere om tilbud de har. Røde Kors deltar ofte.

— Det kan være informasjon elevene ikke har som nyankomne. Hensikten er å skape dialog mellom våre deltakere og frivillige organisasjoner, og dermed senke terskelen for å benytte seg av ulike tilbud, sier Siri.

Hun bekrefter også at frivilligheten inviteres inn i selve undervisningen med ulike tema.

De to damene forteller blant annet at organisasjonene Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og JUSSBUSS vært inne og informert om sitt veiledningstilbud, og om norske lover og rettssystemet.

Kreftforeningen har vært på besøk for å snakke om livmorhalsundersøkelser og mammografi, og organisasjonen Ungdom mot vold har tatt opp temaet barneoppdragelse og snakket om det å sette grenser.

— Frivilligheten spiller en stor rolle her, sier de to damene fra Rosenhof.

Samarbeid hjelper rekrutteringen

Simay Leblebicioglu fra Røde Kors koordinerer samarbeid og gjennomføring på Rosenhof. Kjernen i norsktrening-tilbudet er å øve på det norske språket.

— Norsktrening er et tilbud vi i Røde Kors har utviklet, og er vårt varemerke. Vi har tilbudet på flere andre lokasjoner i Oslo også. Ikke bare på Rosenhof, innleder Simay.

— Hva går metoden deres ut på?

Metoden handler om at deltakerne selv er aktive, det skal snakkes mest mulig norsk, og treneren skal bidra inn til dette. Norsktrenerne har materiell som tilhører ulike språknivåer, som de kan bruke til å få deltakerne til å prate. Det kan være alt fra spill til uttrykks-kort.

Simay beskriver samarbeidet med Rosenhof som svært verdifullt.

— Det er flott å kunne tilby en aktivitet for målgruppen på en lokasjon de allerede er på. Også gir det en innsikt inn til elevmassen og deltakergruppen, og gjør at vi får tilbakemeldinger på hva som kan forbedres.

— Hva kan gjøre samarbeidet enda bedre?

— Vi opplever at Rosenhof synes det er et godt supplement til norskopplæringen, og at det er et takknemlig samarbeid. Det som kan gjøre det bedre, er at vi er bevisst på de tilbakemeldingene vi får og gjør nødvendige justeringer underveis, sier Simay.

Et populært tilbud

Ved Røde Kors sitt oppstartskurs for nye frivillige, sier svært mange at de ønsker å bli frivillige på norsktrening eller leksehjelp.

I tillegg til å rekruttere frivillige må det rekrutteres deltakere.

— Kommunikasjon med potensielle deltakere er noe vi jobber med hele tiden. Det kommer alltid nye som trenger å høre om tilbudet vårt, sier Simay.

Vil du delta på norsktreningen, eller kanskje bidra som frivillig?
Ta kontakt med Røde Kors!

Tekst: Kai Andre Sunde og Marie Øvrum, mai/juni 2024.

Kontaktperson

Bilde av Kai Andre Sunde
Kai Andre Sunde
Rådgiver
kai@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring