Hopp til hovedinnholdet

Fjern moms på dugnad

Frivillighet Norge jobber for full og regelstyrt momskompensasjon.

Demonstrasjon mot moms på dugnad

Kort om momskompensasjon

 • Frivillige organisasjoner betaler merverdiavgift på varer og tjenester. Det betyr 25% skatt på frivillighet.
 • I 2009 fikk Frivillighet Norge gjennomslag for en momskompensasjonsordning, men denne dekker ikke 100% av frivillighetens momsutgifter
 • Vi jobber for full momskompensasjon og at den skal rettighetsfestes.

I dag bestemmer Stortinget hvert år hvor mye av momsutgiftene som skal kompenseres når de vedtar statsbudsjettet. Da settes det av en pott og denne fordeles til de som har søkt om kompensasjon. Siden det søkes om mer enn Stortinget har gitt penger til, får alle litt mindre tilbake (avkorting). Det betyr at staten tar inn avgift på aktiviteten i frivillige organisasjoner og vi vet ikke hvor mye vi får tilbake hvert år. Derfor jobber Frivillighet Norge for at ordningen skal fullfinansieres og rettighetsfestes.

Det er lotteri- og stiftelsestilsynet som behandler søknader og deler ut momskompensasjon. Les mer hos lotteri- og stiftelsestilsynet om hvordan en kan søke og hvilke regler som gjelder.

Nøkkeltall for 2021

I 2021 ble 1,816 milliarder kroner i momskompensasjon fordelt på frivillige lag og organisasjoner.

21 575 organisasjoner fikk tildelt momskompensasjon.

Organisasjonene fikk tilbakebetalt hele det godkjente søknadsbeløpet.

Kilde til tall: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hva mener partiene

Dette står det i regjeringens plattform:

Regjeringen vil:

 • Gi full momskompensasjon gjennom ei regelstyrt ordning til idrett, frivilligheit og kultur.

I 2021 ble det utbetalt full momskompensasjon og regjeringen har intensjon om dette også for 2022. Det er foreløpig ikke kommet forslag om regelstyring av ordningen fra regjeringen.

Her kan du lese mer om hva de ulike partiene sier i sine partiprogram.

Nettverksgruppe

Frivillighet Norges faglige arbeid med saken pågår i nettverksgruppe for økonomiske rammebetingelser.

Relaterte nyheter

 • Jubler for historisk milepæl for frivilligheten

  I år har Lotteri- og stiftelsestilsynet utbetalt 1,816 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. For første gang i historien dekker dette alle frivillighetens momsutgifter på varer og tjenester.

  Publisert: 16.12.21

  Oppdatert:
 • Full seier for frivilligheten: Ny regjering fjerner skatt på dugnad!

  Onsdag 13. oktober ble plattformen for den påtroppende regjeringen lagt frem. Nyheten ble presentert under forhandlingene, og nå er det helt klart at frivilligheten har fått fullt gjennomslag for sitt krav om full og regelstyrt momskompensasjon.

  Publisert: 13.10.21

  Oppdatert:
 • Endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

  De varslede endringene i forskriften for momskompensasjonsordningen er nå klare. Det er endringer i krav om oppdaterte vedtekter og om tilknytning til Den norske kirke. Frivillighet Norge støttet endringene da de var på høring tidligere i år.

  Publisert: 06.04.21

  Oppdatert:
 • Høring - forslag til endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

  Kulturdepartementet har sendt ut en høring med forslag til endringer i forskriften som regulerer momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Høringsfristen er satt til 22. februar 2021. Forslagene endrer regelverket for vedtekter i frivillighetsregisteret og tilknytning til Den norske kirke. Endringene vil løse utfordringer Frivillighet Norge har tatt opp med Kulturdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  Publisert: 11.01.21

  Oppdatert:
 • Momskompensasjon for søknadsåret 2020 utbetales

  Lotteri- og stiftelsestilsynet har startet utbetalingen av momskompensasjon til frivillige organisasjoner for søknadsåret 2020. Til sammen skal nesten 1,7 milliarder kroner tilbakebetales for momsutgifter i 2019. Det tilsvarer nærmere 81 prosent av den godkjente søknadssummen.

  Publisert: 09.12.20

  Oppdatert:
 • Resolusjon 1 fra Frivillighet Norges årsmøte: Fjern skatt på dugnad!

  Årsmøtet i Frivillighet Norge vedtok torsdag 28.mai 2020 følgende resolusjon om momskompensasjonsordningen.

  Publisert: 28.05.20

  Oppdatert:
 • Søknadene til momskompensasjon er ferdig behandlet

  Søknadene til momskompensasjon for 2018 er nå ferdig behandlet og vil bli utbetalt i desember 2019. Tilsammen 1,607 milliarder kroner blir fordelt på 21 778 organisasjoner. Avkortningen ble på 18% av det totale søknadsbeløpet. Det er en lavere avkorting enn i fjorårets 25,5%.

  Publisert: 17.12.19

  Oppdatert:
 • Kutt i momskompensasjon til frivillige

  Regjeringspartiene på Stortinget har blitt enige om å kutte 15 millioner kroner i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge kaller kuttet smålig og uforståelig.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 • Opposisjonen mer ambisiøs på momskompensasjon

  Frivilligheten er skuffet over at regjeringen ikke innfrir hovedkravet om rettighetsfestet og full momskompensasjon.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 • Klar melding til Stortinget om full momskompensasjon

  Et mangfold av frivillige organisasjoner deltok på høringen om Frivillighetsmeldingen på Stortinget. - Momskompensasjonsordningen må rettighetsfestes og trappes opp, var det klare budskapet fra en samlet frivillighet.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring