Hopp til hovedinnholdet

Fjern moms på dugnad

Frivillighet Norge jobber for full og regelstyrt momskompensasjon.

Demonstrasjon mot moms på dugnad

Kort om momskompensasjon

  • Frivillige organisasjoner betaler merverdiavgift på varer og tjenester. Det betyr 25% skatt på frivillighet.
  • I 2009 fikk Frivillighet Norge gjennomslag for en momskompensasjonsordning, men denne dekker ikke 100% av frivillighetens momsutgifter
  • I 2021 lover regjeringen full momskompensasjon gjennom Hurdalsplatformen, men den er fortsatt ikke regelstyrt.
  • Vi jobber for full momskompensasjon hvert år og at den skal regelstyres.

I dag bestemmer Stortinget hvert år hvor mye av momsutgiftene som skal kompenseres når de vedtar statsbudsjettet. Da settes det av en pott og denne fordeles til de som har søkt om kompensasjon. Siden det søkes om mer enn Stortinget har gitt penger til, får alle litt mindre tilbake (avkorting). Det betyr at staten tar inn avgift på aktiviteten i frivillige organisasjoner og vi vet ikke hvor mye vi får tilbake hvert år. Derfor jobber Frivillighet Norge for at ordningen skal fullfinansieres og regelstyres.

Regjeringen foreslår i 2024-budsjettet å sette av 2,44 milliarder kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner og skriver at de legger til rette for full momskompensasjon. Regjeringen foreslår ikke å regelstyre ordningen, noe de har lovet i Hurdalsplattformen. Det betyr at budsjettet ikke gir frivilligheten en garanti om full momskompensasjon.

– Dette gjør ordningen uforutsigbar og politisk sårbar. Slik burde ikke den viktigste ordningen for frivilligheten fungere, sier Slotterøy Johnsen. - Den bør være uavhengig av hva en regjering til enhver tid bevilger

Det er lotteri- og stiftelsestilsynet som behandler søknader og deler ut momskompensasjon. Les mer hos lotteri- og stiftelsestilsynet om hvordan en kan søke og hvilke regler som gjelder.

Nettverksgruppe

Frivillighet Norges faglige arbeid med saken pågår i nettverksgruppe for økonomiske rammebetingelser.

Relaterte nyheter

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring