Hopp til hovedinnholdet

Ikke helt enige om regelstyring av momskompensasjonen

Publisert:
Oppdatert:
Gruppe med mennesker på scenen
Erik Wold (t.v.) ledet debatten på Frivillighetens dag med deltakerne (f.v) Åslaug Sem-Jacobsen (SP), Turid Kristensen (H), Kathy Lie (SV), Himanshu Gulati (Frp) og Åse Kristin Ask Bakke (AP). Foto: C F Salicath

Regelstyring av momskompensasjonen må på plass, sa regjeringspartiene og SV under debatten på Frivillighetens dag. Opposisjonen fra Høyre og Frp var mer opptatt av forenkling.

Debattleder Erik Wold utfordret særlig regjeringspartienes stortingsrepresentanter i familie- og kulturkomiteen på hvorfor regelstyring av momskompensasjonen ikke var på plass, slik regjeringsplattformen lover.

– Vi sitter og jobber med en regelstyring. Ting tar tid, men det skal vi ha på plass, sa Åse Kristin Ask Bakke fra Arbeiderpartiet

– Vi har fremmet forslag om regelstyring i lang tid, og jobber fortsatt for det, sa Senterpartiets Åslaug Sem Jacobsen, som skyldte på Finansdepartementets byråkrater. – Vi må finne grenseoppgangene for ordningen, hvor mange som skal inn under regelstyringen. Byråkratene i finans ser rødt når vi snakker om den, fordi det er vanskelig å budsjettere med, sa hun.

Gruppe med mennesker på scenen, en snakker
SV leverer forslag om regelstyring, sa Kathy Lie (SV). Foto: C F Salicath.

Forslag fra SV

Stortingsrepresentant fra SV, Kathy Lie, sa at partiet i disse dager leverer et forslag til Stortinget om regelstyring av momskompensasjonen. Hun mente regjeringa må innfri på løftet om regelstyring og ville forbedre frivillighetens støtteordninger.

– Frivilligheten trenger ikke å finne på prosjekter å søke på. Frivilligheten vet hva de skal gjøre. De har et formål og trenger stabile og forutsigbare tilskudd til dette, sa Kathy Lie.

Oppdatering: Sosialistisk Venstreparti (SV) fremmet 8. desember følgende forslag: "Stortinget ber regjeringen sørge for nødvendige endringer i momsregelverket og foreslå regelstyrt momskompensasjon for frivilligheten i forbindelse med statsbudsjettet for 2025." Les mer om forslaget til SV her.

Avventende opposisjon

Selv om stortingsrepresentantene fra opposisjonspartiene var positive til momskompensasjon, var de ikke så interesserte i å snakke om regelstyring av ordningen.

– Det er viktig å snakke om de andre tingene, for eksempel hvordan det blir lettere for næringsliv og private givere å gi, sa Himanshu Gulati (Frp), og var særlig kritisk til at noen mister momskompensasjon fordi aktivitetene deres kommer næringslivet eller det offentlige til gode.

Også Turid Kristensen fra Høyre var opptatt av privat finansiering av frivilligheten.

– Vi er jo reelt uenige om hvordan frivilligheten skal finansieres. Gaveforsterkningssordningen og skattefradragsordningen genererte mye penger til frivillighet. Vi må ha den typen insentiver som gjør det lettere å støtte frivilligheten, sa Kristensen.

Gruppe med mennesker på scenen, en person snakker
Opptatt av forenkling for frivilligheten: Turid Kristensen fra Høyre. Foto: CF Salicath.

Må slutte å avbyråkratisere

Flere av debattdeltakerne var særlig opptatt av å gjøre det enklere å være frivillig.

– Vi må gjøre det så lett som mulig å drive frivillig organisasjon og enklere å få støtte. Vi har nok av andre fiender og konkurrenter som tar tiden til folk. Vi må slutte å overbyråkratisere, sa Himanshu Gulati,

– Forenklingstiltakene som Stortinget ble enig om i mars, må på plass, sa Turid Kristensen, og viste blant annet til krav om mindre rapportering og flerårig tilskudd.

Åslaug Sem-Jacobsen viste til den offentlige tilskuddsportalen Tilskudd.no, og ba om innspill til hvordan denne fungerer. Hun fikk svar umiddelbart fra Kathy Lie.

– Tilskudd.no er bare en opplysningsportal. Vi må følge opp vedtaket om forenkling med en portal hvor en kan søke om midler, avsluttet Lie.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring