Hopp til hovedinnholdet

Full momskompensasjon i 2023

Publisert:
Oppdatert:
Portrett av generalsekretær
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen er glad for at regjeringen innvilger nok midler til full momskompensasjon i 2023

En mangeårig sentral kampsak for frivillig sektor er retten til å få tilbakebetalt utgifter til moms. Over 100 av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner stilte seg i høst bak et felles brev til regjeringen om behovet for ekstra midler til momskompensasjon. I dag kom gladmeldingen om at regjeringen har lyttet – det blir full momskompensasjon i 2023.

– Dette viser at regjeringen har lyttet til den tydelige meldingen fra frivilligheten, og jeg er veldig glad for at Kultur- og likestillingsministeren i dag bekrefter at det blir full momskompensasjon i 2023, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst var det ikke avsatt nok midler til full momskompensasjon. Det manglet over 430 millioner, som nå er kommet på plass.

– Organisasjonene har budsjettert med å få alle momsutgiftene kompensert, og uten denne ekstrabevilgningen ville mange måttet kutte i aktiviteter og tilbud. Det er derfor veldig bra og viktig at regjeringen har prioritert å sikre full momskompensasjon, sier Slotterøy Johnsen.

I brevet som Frivillighet Norge sendte til regjeringen forrige uke ber over 100 organisasjoner om ekstra midler til momskompensasjonsordningen i 2023 og at det raskt må settes i gang en prosess for å regelstyre ordningen. Regelstyring er viktig for å unngå den usikkerheten organisasjonene har opplevd i flere år, hvor det var satt av for lite penger til ordningen i statsbudsjettet.

Ingen signaler om regelstyring

Kultur- og likestillingsministeren kom ikke i dag med noe nytt om status for arbeidet med regelstyring.

– Regelstyring er målet og frivilligheten har en klar forventning om at regjeringen leverer på sitt løfte fra Hurdalsplattformen om en regelstyrt momskompensasjonsordning. Men i dag er vi først og fremst glade for at det blir full momskompensasjon i 2023, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge takker medlemsorganisasjonene som har signert på brevet til regjeringen.

– Dette gjennomslaget viser at samarbeidet gjennom Frivillighet Norge har stor kraft. Når hele frivilligheten står sammen legger politikerne merke til det og må respondere. Takk til alle som har signert på brevet og snakket med politikere om hvor viktig momskompensasjonsordningen er for frivilligheten, avslutter Stian Slotterøy Johnsen.

Se pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Kontaktperson

Bilde av Camilla Svendsen Skriung
Camilla Svendsen Skriung
Politisk seniorrådgiver
90 64 18 12 
camilla@frivillighetnorge.no

Les også

Demonstrasjon med parole "Nei til moms på dugnad"

Frivillighet Norge: Momskompensasjonen til frivilligheten må regelstyres

Regjeringen sikret full momskompensasjon i 2023 gjennom budsjettsaldering. Men ordningen er fortsatt både uforutsigbar og usikker mener Frivillighet Norge.

Publisert
Oppdatert:

Demonstrasjon foran Stortinget. Besteforeldrenes klima-aksjon

Fremmer forslag om regelstyring

Sosialistisk Venstreparti (SV) fremmet 8. desember følgende forslag: "Stortinget ber regjeringen sørge for nødvendige endringer i momsregelverket og foreslå reg...

Publisert
Oppdatert:

Gruppe med mennesker på scenen

Ikke helt enige om regelstyring av momskompensasjonen

Regelstyring av momskompensasjonen må på plass, sa regjeringspartiene og SV under debatten på Frivillighetens dag. Opposisjonen fra Høyre og Frp var mer opptatt...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring