Søk

Partienes programprosesser

Nå er de politiske partiene i gang med arbeidet frem mot nye partiprogrammer for stortingsperioden som starter etter valget i 2021. Her vil du finne mer informasjon om partienes arbeid med politikkutvikling og hvordan din organisasjon kan gi deres innspill.

partienes logoer

Høyre

Lenke til Høyre sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Linda Hofstad Helleland

Førsteutkast for Høyres program er presentert med frist for innspill 20. november.

Lenke til Høyres gjeldende program.

Venstre

Lenke til Venstre sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Guri Melby

Førsteutkast kommer 1. oktober 2020.

Lenke til Venstres gjeldende program.

Kristelig Folkeparti

Lenke til Kristelig Folkeparti sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Erik Lunde

Førsteutkast kommer i november 2020.

Lenke til Kristelig Folkepartis gjeldende program.

Arbeiderpartiet

Lenke til Arbeiderpartiet sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Jonas Gahr Støre

Førsteutkast kommer i oktober 2020.

Lenke til Arbeiderpartiets gjeldende program.

Sosialistisk Venstreparti

Miljøpartiet de Grønne

Lenke til Miljøpartiet de Grønne sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Lage Nøst

Førsteutkastet til MDG er presentert med høringsfrist 14. september.

Følgende formulering er foreslått: Gi frivillige organisasjoner fullt fradrag for merverdiavgift.

Lenke til Miljøpartiet de Grønnes gjeldende program.

Rødt

Lenke til Rødts nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Marie Sneve Martinussen

Førsteutkast kommer i september 2020.

Lenke til Rødts gjeldende program.

Hva foreslår Frivillighet Norge?

Fjern moms på dugnad!

Alle partiene på Stortinget har stemt for Frivillighet Norges forslag om rettighetsfestet full momskompensasjon, men dessverre aldri samtidig. Derfor har det aldri fått flertall.

Vi håper alle partiene vil ta med formuleringer i sine programmer som forplikter til en opptrapping av momskompensasjonen slik at vi i praksis fjerner moms på dugnad. Samtidig er det viktig at denne rettighetsfestes. Dette vil gi en nødvendig økonomisk forutsigbarhet for frivilligheten.

Her kan du lese mer om momskompensasjon.

Vårt forslag til formulering:

(Sett inn parti) skal:

  • Innføre full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner innen 2024

Her er innspillet vi har sendt til partiene.

Kontaktperson

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring