Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges forventninger til en ny regjering

Publisert:
Oppdatert:
Bilde fra demonstrasjon og tekst Frivillighet Norges forventninger til ny regjering

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti skal starte sonderinger for et regjeringssamarbeid denne uken. Frivillighet Norge har tydelige forventninger til frivillighetspolitikken de neste fire årene.

Frivilligheten skal være fri

Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i den nordiske samfunnsmodellen som hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet. Frivilligheten har lange tradisjoner, stor kapasitet og opererer på nesten alle samfunnsområder. Frivilligheten har en egenverdi, og frivillig aktivitet er i seg selv et gode. Samtidig fyller frivilligheten viktige funksjoner som gagner samfunnet. Det er viktig at frivillighetens autonomi og egenverdi ligger til grunn for samarbeidet med myndighetene. Frivilligheten skal være fri til å utvikle seg på egne premisser. Stat, kommuner og fylker skal ha en helhetlig frivillighetspolitikk, som utvikles i samarbeid med frivilligheten, og en strukturert og gjennomtenkt holdning til hvordan man skal samarbeide med frivillige organisasjoner.

Bilde av to personer som henger opp banner. Tekst Frivilligheten skal være fri

Bedre rammebetingelser for frivilligheten

Frivillighetens viktigste ressurser er engasjerte medlemmer, frivillige, givere og andre støttespillere. Samtidig trekker det offentlige fram frivilligheten som en del av løsningen på mange av utfordringene samfunnet møter. Det er potensial for økt samarbeid med det offentlige. Dette må likevel ikke gå på bekostning av organisasjonenes kjernevirksomhet og egne formål.

To frivillige i uniform på en båt. Tekst bedre rammebetingelser for frivilligheten

Frivillighet for alle

Frivillige organisasjoner gir mulighet til å treffes på tvers av andre skillelinjer i samfunnet. Vi må derfor jobbe aktivt for et organisasjonsmangfold og for mangfold blant de som deltar i frivilligheten. Organisasjonene er demokratiske opplæringsarenaer og viktige stemmer i demokratiet både lokalt og nasjonalt. De som faller utenfor utdanning eller arbeidsliv og har dårlig økonomi, deltar sjeldnere i organisasjonslivet. Frivilligheten kan spille en viktig rolle for å øke samfunnsdeltagelsen og redusere utenforskap. Frivillige organisasjoner har i seg selv en helsefremmende effekt gjennom engasjement og medvirkning i lokalsamfunnene, og gir unike muligheter for egendrevet aktivitet som det offentlige ikke kan skape.

Barn blir hjulpet over en hengebro av en voksen. Tekst Frivillighet for alle.

Enklere å være frivillig

Samfunnet gjennomgår en kontinuerlig digitalisering på alle områder og det siste året har utviklingen fått rekordfart. Dette stiller nye krav til frivilligheten. Det viktig at utvikling av nye løsninger har som mål at det skal bli enklere å være frivillig.

Fire personer i speideruniform ute i skogen. tekst Enklere å være frivillig

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring