Hopp til hovedinnholdet

Nytt Storting: Flertall for momskompensasjon til frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Pressemeldinger
Folkemengde foran Stortinget. plakater blant annet med påskrift: Nei til moms på friluftsliv
Fra Frivillighet Norges markering for full og regelstyrt momskompensasjon. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Etter valget er det flertall blant partiene som ønsker full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Legger vi til de som stemte for full kompensasjon i forrige periode, er flertallet overveldende.

  • Nå må vi endelig få fjernet skatt på dugnad. Vi forventer at en ny regjering har det høyt på prioriteringslisten, slik de har lovet alle de frivillige rundt om i landet i valgkampen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

«Nå må vi endelig få fjernet skatt på dugnad.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Kommende regjeringspartier er for momskompensasjon

Arbeiderpartiet lover i sitt partiprogram å «gi full momskompensasjon til idrett, frivillighet og kultur.» Senterpartiet skriver at de vil «rettighetsfeste full momskompensasjon for alle frivillige lag og organisasjoner og bidra til å gjøre ordningen bedre kjent». Også Frp, Venstre, MDG og KrF støtter frivillighetens hovedkrav i sine programmer. Ap, Sp og SV foreslo full momskompensasjon flere ganger i forrige periode.

  • Full og regelstyrt momskompensasjonen er det viktigste kravet fra en samlet frivillighet, og vi har fått støtte for dette gjentatte ganger fra de som nå har flertall. Partiene holder ikke løftene sine om de ikke prioriterer momskompensasjon i forhandlingene om ny regjeringsplattform, sier Slotterøy Johnsen.

Lenker

Behandling av St. Meld. 10 (2018-2019) Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken

Forslag nr. 3 fra Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å omgjøre merverdiavgiftskompensasjonen til frivillige organisasjoner til en regelstyrt ordning, hvor prosentandelen som refunderes, opptrappes jevnlig, slik at den om fire år er på 100 pst.

(Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt stemte for)

Behandling av statsbudsjett for 2021, merknader til finansinnstillingen

Ap: Disse medlemmer vil innføre full momskompensasjon, slik at organisasjonene kan bruke sin tid til aktivitet, og sørge for at barn og unge inkluderes, uavhengig av familienes økonomi.

SP: Disse medlemmer viser til Senterpartiets alternative budsjett, hvor vi foreslår å øke rammen for momskompensasjonsordningen med 350 mill. kroner.

SV: Dette medlem viser til at frivilligheten er en av fellesskapets grunnsteiner, og foreslår derfor en opptrapping opp til full momskompensasjon

Oversikt over frivillighetspolitikk i partiprogrammene

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring