Hopp til hovedinnholdet

Foreningslov

Regjeringen Solberg foreslo å opprette en foreningslov. Dette var en nyhet som kom overraskende på Frivillighet Norge og frivillig sektor. Det finnes ingen foreningslov i dag og for oss er det viktig at arbeidet med en eventuell ny lov ikke overser den ekspertisen som finnes i de frivillige organisasjonene. Her følger informasjon om Frivillighet Norges arbeid med ny foreningslov.

Bilde av næringsminister Iselin Nybø.
Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann

Bakgrunn

2021 06 15 Innspill til arbeidet med foreningslovNorge har ingen foreningslov, selv om vi har om lag 100 000 foreninger.  Vi har likevel en foreningsrett.  Denne baserer seg i stor grad på vanlig praksis og kjennetegn ved foreninger i Norge, samt på aksjeloven, som gjelder analogisk (“der den passer”)  for foreninger.  Terskelen for å etablere en forening i Norge oppleves som lav, noe som gjenspeiler seg i det store mangfoldet av foreninger i Norge. De aller fleste foreningene er lokale, har begrenset økonomi og er utelukkende basert på frivillig arbeid.  

En stor andel av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er foreninger. De fleste som ikke er foreninger er stiftelser, og disse reguleres av stiftelsesloven, som er svært detaljert og gir  bestemmelser som styrene i stiftelsene er forpliktet til å følge angående både struktur, vedtekter, formål, opprettelse, nedleggelse og forvaltning av formue. 

Frivillighet Norge hadde et møte med byråkrater fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i 2016, hvor departementet over bordet tok opp spørsmålet om en foreningslov med oss. Vi sa da at vi ikke ser behov for en slik lov, og at ingen har tatt opp med oss at mangelen på en foreningslov er en utfordring. Vi sa også at vi frykter at en slik lov vil kunne få uheldige konsekvenser for det store mangfoldet av frivillige organisasjoner i Norge i form av økt byråkratisering. Det har ikke vært dialog med Frivillighet Norge og NFD i forkant av at departementet startet arbeidet med en foreningslov.

Flere har reagert på at arbeidet med forslag til lovtekst ble lagt ut på anbud. Departementet har nå tatt stilling til hvilke av de to som deltok i anbudsrunden som får oppdraget. Nettstedet rett24.no melder at "Team Knudsen" har vunnet anbudet. I samme sak forteller statsråden at de vil opprette en referansegruppe med deltakelse fra frivillig sektor og representanter for små foreninger. Følgende organisasjoner har deltatt i referansegruppen:

  • Norges Bondelag
  • Finans Norge
  • Frivillighet Norge
  • Huseiernes landsforbund
  • Røde Kors
  • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
  • Norges Innsamlingsråd
  • Norges Skogeierforbund
  • Norsk Bonde- og små- brukarlag

Arbeidsgruppen har nå levert sin utredning til departementet. Frivillighet Norge har bedt regjeringen om å sette ned et offentlig utvalg.

Frivillighet Norges oppfølging av saken

25. juni 2020 kom nyheten om at næringsminister Iselin Nybø ønsker å lage en foreningslov. Frivillighet Norge la ut en sak på nettsidene dagen etter hvor vi stilte spørsmål ved behovet for en slik lov og den prosessen det var lagt opp til.

26. juni 2020 sendte Frivillighet Norge sammen med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) et brev hvor vi ba regjeringen avlyse anbudskonkurransen og isteden organisere lovarbeidet som et lovutvalg med juridisk kompetanse og representasjon fra frivilligheten. Slik ble det ikke.

6. juli 2020 hadde Frivillighet Norge møte med Nærings- og fiskeridepartementet. Etter møtet sendte vi dette brevet hvor vi også stilte en del oppfølgingsspørsmål. Vi har nå fått svar på vår henvendelse.

25. august 2020 var saken oppe i nettverksgruppen Det offentliges forhold til frivillige organisasjoner.

1. desember 2020 takket Frivillighet Norge ja til å delta i referansegruppen.

Våren 2021 Arbeidsgruppen arbeider med utredning og lovforslag. Det avholdes to møter i referansegruppen.

Juni 2021 Frivillighet Norge, LNU og Røde Kors sender dette brevet til departementet etter siste møte i referansegruppen. På bakgrunn av dette har organisasjonene et møte med politisk ledelse i NFD. Arbeidsgruppens utredning blir overlevert departementet.

Februar 2023: Frivillighet Norge, LNU og Røde Kors sender dette brevet til departementet etter å ha blitt bedt om innspill til videre prosess. Innholdet i brevet var behandlet på møte i nettverksgruppen Det offentliges forhold til frivillige organisasjoner i forkant.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring