Hopp til hovedinnholdet

Lotteri og pengespill

Lotterier og spill er en inntektskilde for frivilligheten. Rammebetingelser for pengespill er derfor viktig.

Kort om lotteri og pengespill

  • Norge har per 2019 en enerettsmodell for pengespill, noe som innebærer en streng regulering.
  • Norsk Tipping og Rikstoto er de eneste aktørene som har lov til å tilby de store pengespillene i Norge.
  • I tillegg finnes det noen store landsdekkende lotterier som er unntatt fra forbudet.
  • Motsatsen til enerettsmodellen er en lisensmodell, hvor et bredere utvalg aktører kan søke om å få lov til å tilby pengespill på det norske markedet
  • Norge har også et reklameforbud for alle aktører som ikke har lisens.
  • Frivillighet Norge har ikke tatt stilling for eller mot en lisensordning for pengespill.

Tre prinsipper om ansvarlighet og lovlighet

Lotterier, basarer, bingo og andre former for spill har tradisjonelt vært en viktig inntektskilde for frivillige organisasjoner. Rammebetingelsene for pengespill er derfor viktige for frivillig sektor. Frivillighet Norge har ikke tatt stilling for eller mot en lisensmodell, eller til fordelingen av spillemidler mellom organisasjonene.

Frivillighet Norge mener at spillpolitikken må være basert på følgende prinsipper, uavhengig av modell:

  1. Ansvarlighet: At spillpolitikken ikke må medføre en økt risiko for spillavhengighet og negative sosiale konsekvenser. Det er uakseptabelt at frivillige organisasjoner skal basere sin finansiering på virksomhet som kan bidra til avhengighet og personlige tragedier.
  2. Videreformidling av overskudd: At overskudd fra pengespill videreformidles til frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge er bekymret for at det blir vanskelig å følge med på at overskudd fra pengespill faktisk når ut til de frivillige organisasjonene, dersom de først blir inntektsført i statsbudsjettet.
  3. Lovlighet: Staten må bekjempe uregistrerte aktører som tilbyr spill på det norske markedet med de midlene som er tilgjengelig.

Nettverksgruppe

Nettverksgruppe for økonomiske rammebetingelser har faglig ansvar for saken.

Kontaktperson

Bilde av Marte Oraug Skogtrø
Marte Oraug Skogtrø
Politisk rådgiver
90 95 44 85
marte@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring