Hopp til hovedinnholdet

Vil stanse pengespillreklame fra utlandet

Publisert:
Oppdatert:
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen mener det er bra at regjeringen tar tak i pengespillreklame fra utlandet. Foto: Nyebilder.no

Kulturdepartementet sendte 15. mars ut et forslag til endring i kringkastingsloven på høring. Formålet er å stanse pengespillreklame fra utlandet, for å unngå at personer med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame. - Det er bra at regjeringen tar tak i dette, mener Frivillighet Norge.

Kulturdepartementet har sendt ut saken på høring i dag og skriver følgende i en pressemelding:

Vi har en enerettsmodell for pengespill i Norge av hensyn til sårbare spillere, og vi har i dag et reklameforbud for dem som ikke har lisens. Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke. Den siste befolkningsundersøkelsen fra 2015 anslo at det er til sammen 122 000 risiko- og problemspillere i Norge. Tar vi med pårørende er flere hundre tusen berørt av dette.

Formålet med lovforslaget er å begrense ulovlig markedsføring av pengespill i audiovisuelle medietjenester som sendes eller gjøres tilgjengelig fra utlandet, av hensyn til sårbare spillere og et ønske om å styrke enerettsmodellen.

Frivillighet Norge kommer til å sende høringsuttalelse.

Frivilligheten ønsker ansvarlighet og overskudd til ideelle formål

Frivillighet Norge er enig i at denne markedsføringen må stoppes.

- Reklame for pengespill fra aktører som ikke har lov til å drive pengespill i Norge undergraver både ansvarligheten i spillpolitikken og videreformidling av overskudd til frivilligheten. Det er derfor bra at regjeringen tar tak i dette, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge mener at spillpolitikken må være basert på følgende tre prinsipper, som ble slått fast i en uttalelse i 2015:

I. Ansvarlighet: At spillpolitikken ikke må medføre en økt risiko for spillavhengighet og negative sosiale konsekvenser.

II. Videreformidling av overskudd: At overskudd fra pengespill videreformidles til frivillige organisasjoner.

III. Lovlighet: Staten må bekjempe uregistrerte aktører som tilbyr spill på det norske markedet med de midlene som er tilgjengelig.

  • Les hele uttalelsen her.
  • Les dagens pressemelding fra Kulturdepartementet her.
  • Og les høringsdokumentene og send høringssvar her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring