Hopp til hovedinnholdet

Sikker finansiering av Frivillig.no

Frivillig.no trenger sikre midler for å invitere flere inn i frivilligheten

Kort om finansieringen

 • Frivillig.no har formidlet over 20.000 henvendelser fra folk som ønsker å bli frivillig i en organisasjon i 2019.
 • Denne rekrutteringen er avhengig av midler til markedsføring, men hvert år må Frivillighet Norge kjempe for ny finansiering til Frivillig.no.
 • I statsbudsjettet for 2020 ble støtten kuttet med 3 millioner.

Frivillig.no er en nasjonal nettside for rekruttering av nye frivillige. Alle frivillige organisasjoner, menigheter, frivilligsentraler og kulturfestivaler kan benytte Frivillig.no gratis for å presentere sin organisasjon og for å invitere nye folk til å bli frivillige hos dem. Frivillig.no bidrar til å gjøre frivilligheten tilgjengelig for flere, og organisasjonene forteller at de opplever å få kontakt med et større mangfold av nye frivillige når de bruker Frivillig.no.

Frivillighet Norge ber om at bevilgningene til Frivillig.no gjøres til faste poster på statsbudsjettet. Det dreier seg om relativt små beløp som legger til rette for at mange får gleden av å gjøre frivillig innsats. Slik bidrar Frivillig.no til å forebygge ensomhet, skape samhold og mestringsfølelse og øke rekrutteringen til frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge ønsker gjennom Frivillig.no å nå de som ikke allerede er frivillige, og vi lykkes med det. Konsekvensen av kutt og usikre midler er dessverre at vi må gjøre mindre av det vi vet at fungerer godt.

Takket være støtten fra Kulturdepartementet opprettholdes driften av Frivillig.no, men manglende midler fra 2020 rammer synliggjøring og gratis kurs/foredrag om økt inkluderende rekruttering av nye frivillige.

Historikk i saken

 •  
  2019:

  Regjeringen øremerker ikke de 3 millionene fra Helse- og omsorgsdepartementet, og den forutsigbare støtten til Frivillig.no er på 3 millioner i året fra Kulturdepartementet. Oslo kommune forlenger sin avtale om å støtte Frivillig.no med 200.000,- pr år.

 •  
  2018:

  Midlene fra Helse- og Omsorg foreslås kuttet, men Frivillighet Norge og KrF redder 3 millioner i budsjettforhandlingene. Støtten fra Kulturdepartementet økes også med 1 million mer i året. Total finansiering er på 6 millioner for 2019.

 •  
  2015:

  Suksessen er stor nok til at Helse- og Omsorgsdepartementet øremerker 6 millioner ekstra per år i tre år for å redusere utenforskap med “Kampanje for fellesskap og økt sosial støtte”. Totalt får Frivillig.no 8 millioner i året, hvorav 2 millioner er faste midler. Oslo kommune støtter Frivillig.no med 200.000,- pr år.

 •  
   
  2015:

  Frivillig.no lanseres, med 2 millioner årlig i statlig støtte fra KUD. Etableringen ble også støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen.

 •  

Nøkkeltall

 • 78 % av de som melder seg gjennom Frivillig.no oppgir at de er kvinner.
 • 43 % er under 30 år
 • 35 % har aldri før vært frivillig
 • 27 % er flerkulturelle
 • 24 % er studenter
 • 65 % av de som benytter Frivillig.no oppgir ønsket om å hjelpe noen andre som sin motivasjon
 • 41 % oppgir kjennskap til Frivillig.no i befolkningsundersøkelsen Frivillighetsbarometeret 2019

Ressursgruppe

Frivillig.no har hatt en aktiv ressurgruppe bestående av representanter fra medlemsorganisajonene i Frivillighet Norge.

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Kreftforeningen
 • Kirkens bymisjon
 • FolkOrg
 • Vestre Aker Frivilligsentral
 • Seniornett
 • Norsk Filmklubb
 • Røde Kors
 • Home Start Familekontakten

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring