Hopp til hovedinnholdet

Frivillige organisasjoner etter korona

Hvilken rolle skal frivilligheten spille i gjenoppbygginga av samfunnet etter koronakrisen? Frivillighet Norge ser inn i framtida.

Voksen mann som hjelper barn å skyte med pil og bue
Vi identifiserer noen mål der framme. Foto: Marius Dalseg Sætre/DNT

De aller fleste frivillige organisasjoner har lagt om virksomheten sin det siste året som følge av koronapandemien. Noen endringer er tidsavgrensede til perioder med ulike smitteverntiltak, andre er mer permanente og langsiktige, enten som følge av endringer i organisasjonenes økonomiske og administrative forutsetninger eller som følge av endringer i sosiale forhold og samfunnet.

I frivilligheten har vi alltid vært flinke til å møte samfunnets skiftende behov raskt og presist, og det er avgjørende at vi er det når landet skal bygges på nytt etter et år med krise. For å se på hva slags samfunnstrender som vil påvirke oss nå og framover og hvordan vi best kan svare på disse, vil vi gjennomføre en scenarioplanlegging denne våren, og inviterer alle våre medlemsorganisasjoner til å delta.

Om scenarioprosessen:

Våren 2021 vil vi jobbe med å identifisere sikre drivere og usikkerheter som preger samfunnet vårt for å forstå bedre hvilke ulike fremtidsbilder frivillig sektor står overfor. Ved å flytte diskusjonen fra oss selv til å se på drivkrefter (økonomiske, teknologiske, juridiske, sosiale, miljømessige og politiske) som påvirker oss, bygger vi endringsberedskap samtidig som det gir oss mulighet til å identifisere nye muligheter og behov.

Hvordan kan din organisasjon delta?

Deltakelse i scenarioprosessen er åpen for ledere i våre medlemsorganisasjoner, eventuelt representanter for disse. Det er viktig at deltakerne har innsikt i utfordringer og strategisk utvikling i egen organisasjon.

Det er to måter dere kan delta i prosessen på:

1. Bli intervjuet

Frivillighet Norge vil velge ut 10 ulike organisasjoner som vi gjennomfører dybdeintervjuer med. Disse vil velges ut med tanke på bredde og representativitet, men meld gjerne din interesse til guri@frivillighetnorge.no om du vil stille opp på disse.

2. Delta i workshoper

Vi inviterer til spennende samtaler gjennom tre workshoper hvor dere får anledning til å bli kjent med metoden og utvikle noen fremtidsbilder av hvordan fremtiden for sektoren kan se ut. Dette vil igjen bli benyttet som grunnlag for å diskutere hva vi bør gjøre nå (og i tiden etter korona).

Workshopene vil være 11. mai, 1. juni og 15. juni, alle gangene fra 08.30-11.00.

Oppfølging i egen organisasjon:

Etter at prosessen er gjennomført i Frivillighet Norge, vil det være mulig for våre medlemsorganisasjoner å bestille egne oppfølgingsprosesser i egen organisasjon. Disse defineres og finansieres av organisasjonene selv, men vil bygge på innsikt fra den felles prosessen.

De som leder prosessen:

Prosessen ledes av Hege Hellvik, som er manager i Rambøll, samfunnsgeograf med etterutdanning innen scenarioplanlegging ved University of Oxford. Hege har 10 års erfaring med prosjekter innen helse- og sosialfeltet, primært i og for kommuner, og gjennomført flere scenario-prosjekter innen offentlig sektor, og driver også kurs og workshops innen scenarioplanlegging.

Politisk seniorrådgiver Guri Idsø Viken i Frivillighet Norge koordinerer prosessen. Det kan også være aktuelt å involvere andre fra Frivillighet Norges sekretariat.

Kontaktperson

Bilde av Guri Idsø Viken
Guri Idsø Viken
Politisk seniorrådgiver
952 56 474
guri@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring