Hopp til hovedinnholdet

Hva er frivillighet?

Frivillighet Norge definerer frivillig virke som virksomhet, som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Et eksempel som faller utenfor definisjonen av frivillig arbeid er når det offentlige rekrutterer pårørende som frivillige innenfor den kommunale eldreomsorgen i den hensikt å drive aktiviteter som også impliserer oppfølging av nære slektninger.

ILO (International labor organization) definerer frivillig arbeid som: "ikke-obligatorisk arbeid, det vil si den tiden en person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter - enten gjennom en organisasjon, eller direkte overfor andre utenfor egen husholdning - uten å ta betalt." ILO Manual on the Measurement of volunteer Work side 13.

Definisjonen vektlegger at frivillig arbeid innebærer at tjenesten eller aktiviteten blir foretatt uten at det utbetales lønn. I tillegg må tjenesten eller aktiviteten være til fordel for samfunnet, miljøet, eller andre enn nære slektninger eller personer som kan regnes til egen husholdning.

FN´Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts vektlegger i større grad enn ILO-dokumentet at den frivillige virksomheten må springe ut av en institusjonell organisering. Med institusjonell organisering menes i FN´ dokument; "en viss grad av intern organisatorisk struktur som kan kjennetegnes gjennom konsistente mål, oppbygging og aktiviteter, gjenkjennelige organisatoriske rammer eller statutter eller vedtekter som definerer premissene for deltakelse.”

Her kan du lese mer om definisjoner av frivillig arbeid

ILO Manual on the Measurement of volunteer Work side 13 i kapittel 3.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring