Hopp til hovedinnholdet

Status nå: Bærekraft i frivilligheten

En strektegning av en hånd som tar imot to blader

Bærekraft er et tema i de fleste organisasjoner, og FNs bærekraftsmål har blitt et viktig redskap både for å gi retning til og å måle effekten av arbeidet vårt. Frivillighet Norge har invitert en spennende bukett av foredragsholdere fra inn- og utland til å dele av sine erfaringer og gi energi til bærekraftsarbeidet i frivilligheten. Vi inviterer til å stille spørsmål, være engasjert og lære mer så vi alle kan bidra til et mer bærekraftige samfunn.

Sted: Melasalen i Melahuset i Mariboesgate 8, Oslo.
Dato: 1. juni 2023.
Tid: 12:00. Lunsj og mingling fra 11:30.

Arrangementet er åpent for alle representanter for frivillige organisasjoner som er interessert i bærekraft og frivillighet.

Arrangementet er på samme dag og sted som Frivillighet Norges årsmøte. Det blir dermed også en del av det faglige forprogrammet til årsmøtet.

Arrangementet er det andre av i alt tre arrangementer om bærekraft som Frivillighet Norge gjennomfører i 2023. Les mer om arrangementsrekken og bærekraft i frivillige organisasjoner her.

Informasjon blir oppdatert fortløpende.
Vi tar forbehold om endringer i klokkeslettene.

Program

11.30-12.00: Lunsj og mingling

12.00-15.00: Faglig program

Konferansier: Trine Skei Grande, direktør for bærekraft i Footprint.

Åpningsinnlegg: Kan samfunnet bli bærekraftig uten at sivilsamfunnet gjør en innsats?

 • Hovedinnlegg fra Gitte Skotby-Young Ballenstedt, redaktør for Altinget Civilsamfund, Danmark.
 • Digitalt innlegg fra Andriy Andrusevych, senior policy expert ved ressurs- og analysesenteret Society and Environment, Lviv, Ukraina.
 • Digitalt innlegg fra kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Del 1: Hvordan påvirker frivilligheten globale spørsmål?

 • Innlegg fra generalsekretær Kari Helene Partapouli i Plan Norge, daglig leder Kathrine Sund-Henriksen i Forum for utvikling og miljø og daglig leder Heidi Furustøl i Etisk Handel Norge.

Del 2: Hvordan skaper frivilligheten bærekraftige lokalsamfunn?

 • Innlegg fra Noregs Ungdomslag, Framtiden i våre hender og prosjektleder Ane Høyem i Gaia Vesterålen.

Del 3: Hvorfor og hvordan handle i sosiale utfordringer?

 • Innlegg fra Jan Erik Grundtjernlien, avdelingsdirektør i NAV
 • Panelsamtale med mangeårig styremedlem Jørgen Foss, i Norges Musikkorps Forbund, assisterende sosialsjef Elin Herikstad i Frelsesarmeen, avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i NAV og daglig leder Sindre Andresen i Tøyen Sportsklubb.

15.00-16.00: Registrering og mingling før årsmøtet

Om innlederne

 • Gitte Skotby-Young Ballenstedt er redaktør og journalist for den danske nettavisen Altinget Civilsamfund Danmark. Hun er utdannet journalist og arabisk språkoffiser, og i tillegg til journalist i ulike danske medier, har hun blant annet jobbet som tolk for det danske forsvaret i Irak. Hun har bred erfaring fra dansk sivilsamfunn, blant annet fra Folkekirkens Nødhjælp og paraplyen Medborgerne og som redaktør for nettsiden womendialogue.com om kjønn og likestilling i Danmark og Midt-Østen.
 • Andriy Andrusevych er senior politikkekspert ved den grønne tenketanken Society and Environment. Han har en master i internasjonale relasjoner og er tidligere underviser i internasjonal miljøpolitikk, miljø og menneskerettigheter og internasjonale relasjoner ved det internasjonale universitetet i Lviv, Ukraina, og ved det ukrainske, katolske universitetet for jusstudier. Andrusevych er styremedlem i EEB (European Environmental Bureau) og aktivt medlem av flere miljøorganisasjoner. Han har omfattende erfaring med å fremme multilaterale miljøavtaler og har skrevet flere publikasjoner om menneskerettigheter, internasjonal miljølovgivning og internasjonal jus.
 • Kari Helene Partapuoli er generalsekretær i Plan Norge. Hun er utdannet sosialantropolog og har omfattende organisasjonsbakgrunn, blant annet fra den danske krisesenterbevegelsen og som leder for Antirasistisk senter og Utviklingsfondet.
 • Heidi Furustøl er daglig leder i Etisk handel Norge og statsviter fra London School of Economics. Hun har lang ledererfaring fra offentilig og frivillig sektor og styreerfaring blant annet fra Europabevegelsen og Transparency International Norge. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget som skrev lovforslaget til den nå vedtatte åpenhetsloven og Furustøl sitter også som nestleder i Virkerådet.
 • Kathrine Sund-Henriksen er daglig leder i Forum for utvikling og miljø. Hun har omfattende organisasjonsbakgrunn, blant annet som tidligere leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), daglig leder i Slett U-landsgjelda (SLUG) og fra Røde Kors. Hun er statsviter og har også en master i ledelse.
 • Ane Høyem er leder for Gaia Vesterålen. Hun er historiker og journalist, med bakgrunn fra NRK og Flyktninghjelpen. Gaia Vesterålen er en prisbelønt forsknings- og innovasjonssatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn. De bygger på brede samarbeid mellom næringsliv, det offentlige, organisasjoner, frivillig sektor, husholdninger og privatpersoner, og koblingen og samhandlingen mellom disse for å løse klima- og miljøproblemene er sentralt.
 • Torbjørn Bergwitz Lauen er styreleder i Noregs Ungdomslag, en kulturorganisasjon som ble stiftet i 1896 og i dag har om lag 14 000 medlemmer og 380 lokallag rundt om i heile landet. NU har et ansvar for å ta vare på og stadig aktualisere den tradisjonelle folkekulturen og å styrke lokalsamfunn over hele landet. Medlemmene får mulighet til å utøve både tradisjonelle og nye kulturuttrykk, samtidig som de lærer å organisere aktivitetene.
 • Torje Hausvik OIsen er lokallagskoordinator i Framtiden i våre hender, som er blant Norges største miljø- og solidaritets­organisasjoner med over 45 000 medlemmer. De jobber for global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.
 • Jan Erik Grundtjernlien er leder av virkemiddelseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Avdelingen har blant annet ansvaret for arbeidsmarkedstiltakene.
 • Jørgen Foss er organisasjonssjef i Norges Handicapforbund, mangeårig styremedlem i Norges Musikkorpsforbund og representerer Arbeiderparitet i bydelsutvalget i bydel Sagene. I 2010 var han med å starte Arbeiderkulturfestivalen i Oslo. Foss har vært en aktiv kulturforkjemper med sin bakgrunn fra korpsbevegelsen.
 • Sindre Andresen er daglig leder i Tøyen Sportsklubb. Sammen med lokale ildsjeler og foreldre og ansatte ved Tøyen skole starte Andresen klubben i 2015, som «en protest mot totalt manglende fritidstilbud». Nå har sportsklubben 1500 medlemmer. 60 ungdommer og unge voksne fra Tøyen er i dag instruktører og trenere i sportsklubben. Andresen leder også Tøyenakademiet, som er et ettårig lederprogram for ungdom fra lokalsamfunnet.
 • Elin Herikstad er assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen. Frelsesarmeen er åpen for alle – både når det gjelder hjelpetilbud, aktiviteter og arrangementer. Organisasjonen publiserte sammen med FAFO i starten på 2023 en rapport om Frelsesarmeens tilbud om matutdeling. Rapporten har skapt oppmerksomhet rundt levevilkår og fattigdom i Norge, som igjen danner grunnlag for en diskusjon om hvordan offentlig og frivillig sektor kan og bør samhandle for å bedre folks livssituasjon.

Samarbeidspartnere

Stor takk til våre samarbeidspartnere!Kontaktperson

Bilde av Guri Idsø Viken
Guri Idsø Viken
Politisk seniorrådgiver
952 56 474
guri@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring