Hopp til hovedinnholdet

Digital konferanse i Vestland Fylkeskommune

Velkomen til digital konferanse i Vestland torsdag 18. februar kl. 17-19.

Det blir bra. Men korleis?

Vi har trua på kvardagen etter korona, med meir aktivitet, rekruttering og inkludering av mange nye i organisasjonane. Korleis kan fylkeskommunen, kommunane og dei frivillige organisasjonane samarbeide om auka deltaking og inkludering? Kva må til? Kva utfordringar står vi ovanfor og kva treng frivilligheita i Vestland i tida framover?

Vestland fylkeskommune og Frivillighet Norge inviterer frivillig sektor på regionalt nivå i Vestland til open og gratis digital konferanse. Konferansen blir gjennomført i Zoom torsdag 18. februar kl. 17-19.

Det blir fagleg påfyll, kulturinnslag, tips om verktøy og vi legg opp til innspel frå deltakarane. Påmelding innan 17. februar.

Har du spørsmål kan du kontakte age.avedal@vlfk.no eller vanja@frivillighetnorge.no.


Programmet for konferansen

16.50 Innsjekk i Zoom. Lenke til dei påmeldte kjem i e-post.

17.00 Opning og ord for dagen v/ Amina Amin

17.15 Frivilligheitspolitikk viser veg, ved Bjørn Lindstad, Frivillighet Norge

Rekruttering og inkludering etter korona, ved Vanja Konradsen, Frivillighet Norge

Musikalsk innslag

Barrierefri fritid! Inkluderingsrettleiar for aktivitetstilbydarar v/ Dorthe Westgaard, Frivillighet Norge og Ungfritid.no

17.50. Inkludering i praksis. Samarbeid mellom frivilligheita og kommune v/ Stina Ihle Amankwah, Møhlenpris Idrettslag

18.00 Pause

18.10 Tilskotsordningar i Vestland fylkeskommune våren 2021 v/ Ronny Skaar, Vestland fylkeskommune

Presentasjon av spørjeundersøking, kunnskapsgrunnlag og strategi for frivillig sektor i Vestland v/ Åge Avedal, Vestland fylkeskommune

18.30 «Dugnad for økt deltakelse», prosjekt for å førebygge einsemd blant unge og eldre, ved Vanja Konradsen, Frivillighet Norge og Frivillig.no

Innspel frå deltakarane til tema rekruttering og inkludering av nye medlemer, deltakarar, frivillige og tillitsvalde.

18.55 Oppsummering og en helsing v/ Fylkesvaraordfører Natalia Golis

Har du spørsmål om tekniske ting, ta kontakt med vanja@frivillighetnorge.no.

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring