Hopp til hovedinnholdet

Finnes det en Gullstandard for god kommunal frivillighetspolitikk?

Bilde av en deltakere som smiler
Foto: Frivillighet Norge, Bigitte Heneide. Folk på møteplassfolkehelse 2019

Velkommen til konferansen Finnes det en “Gullstandard” for god kommunal frivillighetspolitikk?

For å finne ut akkurat det inviterer Frivillighet Norge din kommune til å dele erfaringer med oss og ansatte i andre kommuner. Din kommune er nemlig en av ca. 80 kommuner som har vedtatt en frivillighetspolitikk som er utviklet i dialog med frivilligheten lokalt.

Målgruppen for konferansen er kommunalt ansatte som har ansvar for kontakten med lag og foreninger i utøvelsen av kommunens frivillighetspolitikk. Kun en person per kommune kan melde seg på.

Det kanskje viktigste med frivillighetspolitikken er kommunens rolle som tilrettelegger. Dette vil være konferansens hovedfokus. Les mer om tilretteleggerrollen i samarbeidsplattformen mellom frivillighet Norge og KS.

Vi lurer på hva dere får til som dere er stolte av? Har for eksempel frivillighetspolitikken hatt noe å si for økt deltakelse i frivillige organisasjoner? Er flere lokaler blitt tilgjengelig? Er det etablert flere dialogarenaer? Er samarbeidet blitt bedre? Er det etablert frivillighetsråd? Kort sagt: Hvordan finner dere “gullet” i frivillighetspolitikken? Hvilke utfordringer møter dere?

På konferansen vil vi og andre kommuner gjerne høre om det!

Målet er å utvikle en digital veileder for kommuner som ønsker å utvikle en frivillighetspolitikk.

Sted: Clarion Hotel & Congress Gardermoen
Dato og tidspunkt: 28.03 fra kl 15.30 til 29.03 kl 15.00.
Pris: Kun 500 kr inklusiv middag, overnatting frokost og lunsj

Konferansen er en del av Frivillighetsløftet, som finansieres av Helsedirektoratet, Bufdir, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Program for konferansen

28.mars

16.00 –Velkommen v/ Stian Slotterøy Johnsen  generalsekretær i Frivillighet Norge
16.10
– Lokal frivillighetspolitikk, virker det? Håkon Solbu Trætteberg, forsker Institutt for samfunnsforskning
16.45
– Er en lokal frivillighetspolitikk viktig for organisasjonene? Sandra Butoyi, daglig leder Natur og Ungdom
17.00
– Hvorfor er en lokal frivillighetspolitikk viktig for KS? Christian Hellevang, seniorrådgiver KS
17.15
– Merverdien av deltakelse i frivillige lag og foreninger
17.30
– Pause
17.40
– Konferansens mål og arbeidsform v/ prosjektleder Vanja Konradsen og seniorrådgiver Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge 
18.00
– Første innspillsprosess i grupper: Utfordringer og tilrettelegging: Hvordan kan kommunenlegge til rette for mer aktivitet i lokale lag og foreninger?
19.00
– Refleksjoner i plenum
20.00
– Middag

29. mars

08.30 – Fra pandemi til framtid. Et scenarioprosjekt i Frivillighet Norge. Guri Idsø Viken, politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge 
08.50
– Innledning til innspillsprosess
09.00
– Andre innspillsprosess i grupper: Ressurser og samarbeid: Hvordan få mest mulig ut av hverandres kompetanse og ressurser?
09.45 – Plenum: Refleksjoner etter innspillsproses
10.00
– Kaffepause  
10.15
– Betydningen av møteplasser som utviklingsarena for dialog og samhandling. Lillian Halvorsen, Lørenskog kommune
10.30
– Innledning til innspillsprosess
10.45
– Tredje innspillsprosess i grupper: Strukturer for faste møteplasser: Hvordan skapes gode møteplasser og kontaktpunkter mellomkommunen og ulike lag og foreninger?
11.30 – Lunsj  
12.30
– Plenum – refleksjoner etter innspillprosess
12.50
– Dette ønsker vi oss fra kommunene for å øke mangfoldet og få flere med. Sosan Asgari Mollestad, prosjektleder Norges Bygdekvinnelag
13.10
– Kaffe 
13.25
– Innledning til innspilsprosess
13.35
– Fjerde innspillsprosess i grupper: Økt mangfold og deltakelse: Hvordan kan kommunen bidra til at flere innbyggere deltar aktivt i de fellesskapene frivilligheten skaper?
14.20
– Plenum: refleksjoner etter innspillsprosess. Veien videre og vel hjem

Vi tilbyr deg en konferanse som skal preges av interessante diskusjoner og innspillprosesser i tillegg til korte inspirerende innlegg.

To for en!
Men det stopper ikke her. Hvis du deltar på denne konferansen, får du faktisk muligheten til å delta på to konferanser på samme sted.

I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS, arrangerer Frivillighet Norge konferansen Møteplass folkehelse 28/3 fra kl. 09.00 til 15:30. Her møtes kommuner, frivillige organisasjoner og fagfolk for å hente inspirasjon til hvordan godt samarbeid mellom sektorene øker deltakelse og aktivitet i befolkningen og forebygger ensomhet. En egen invitasjon og påmelding til denne konferansen vil bli sendt ut senere. Men sett gjerne av tidspunktet allerede nå.

Les mer og meld deg på Møteplass Folkehelse her.

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring