Hopp til hovedinnholdet

Flere barn og unge i varig fritidsaktivitet fra 2021

Sommerleir
Foto: AFS Norge

Frivillighet Norge fikk 5 desember 2019 innvilget søknad om midler fra Sparebankstiftelsen til å videreutvikle Frivillig.no og etablere en egen ny nettside for å samle og fremme fritidsaktiviteter. Nå inviterer vi medlemsorganisasjoner som tilbyr varig fritidsaktivitet for barn og unge mellom 6-18 år til å bidra og gi innspill til den nye nettsiden i et arbeidsmøte hos oss:

Invitasjon til møte med medlemsorganisasjoner

Flere barn og unge i varig fritidsaktivitet fra 2021

Frivillighet Norge fikk 5 desember 2019 innvilget søknad om midler fra Sparebankstiftelsen til å videreutvikle Frivillig.no og etablere en egen ny nettside for å samle og fremme fritidsaktiviteter.

Les saken her.

Nå inviterer vi medlemsorganisasjoner som tilbyr varig fritidsaktivitet for barn og unge mellom 6-18 år til å bidra og gi innspill til den nye nettsiden i et arbeidsmøte hos oss:

Tid: 22 januar kl. 09-11.30

Sted: Frivillighet Norges lokaler i Øvre Slottsgate 2b, 5 etg.

Fritidskortet er et tiltak fra regjeringen for å dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter. På årsmøtet i juni 2019 vedtok medlemmene i Frivillighet Norge resolusjonen «Fritidskort – inngangsbillett til felleskap»:

«Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med jevnaldrende uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon»

Frivillighet Norge skal bidra til bred og økt deltakelse i frivillige organisasjoner og vi skal styrke frivillig sektors posisjon og synlighet. Vi vil nå gjøre det enklere å finne og kontakte frivillige organisasjoner for å melde seg på varige fritidsaktiviteter, med ambisjoner om økt deltakelse når Fritidskortet lanseres i 2021.

I vår handlingsplan som er vedtatt av årsmøtet står det at vi skal:

  • Bidra aktivt i arbeidet med Fritidserklæringen slik at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet.
  • Jobbe for at Fritidskortet som regjeringen har tatt initiativ til, bidrar til økt deltakelse i organisert fritidsaktivitet, spesielt blant barn i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Synliggjøre aktiviteter frivillig sektor tilbyr og verdien av å delta i varige organiserte fellesskap.
  • Utrede en nasjonal plattform for å synliggjøre frivillige organisasjoners aktiviteter som er gratis å bruke og som skal bidra til økt synlighet og deltakelse.
  • Tydeliggjøre den organiserte frivillighetens egenart og grenser opp mot offentlig og kommersiell sektor og øke forståelsen for at frivillige organisasjoner har en merverdi som samarbeidspartner.

Spørsmål til diskusjon på møtet:

  • Hva kan hindre din organisasjon i å ta imot flere nye deltakere fra 2021?
  • Har dere nødvendig verktøy for påmelding, oppfølgning og digital fakturering?
  • Hvilken informasjon blir særlig viktig å gi barnefamilier med lav inntekt for at barna skal kunne delta hos dere?
  • Hvordan kan din organisasjon best benytte en ny nettside for å vise frem fritidsaktiviteter?
  • Hvordan kan dere bidra til at hele organisasjonen, med lokallag eller klubber, legger ut aktiviteter som barn kan melde seg på?

Basert på innspillene skal vi jobbe videre med å tegne ut brukerreisen for organisasjonene på ny nettside, utvikle materiell for implementering i lokallagene og utforme budskap rettet mot barnefamiliene for markedsføring og kjennskap til den nye nettsiden.

Vi håper på et kreativt arbeidsmøte med aktive deltakere.

Påmelding på mail til vanja@frivillighetnorge.no innen fredag 17. januar 2020.

Vel møtt!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring