Hopp til hovedinnholdet

Fremover som en samlet sektor!

Mange hender som holdes sammen

På tvers av organisasjoner og saker jobber vi i frivilligheten mot mange av de samme målene; forenkling og digitalisering, vekst og økt mangfold. Vi møter også mange av de samme utfordringene; uforutsigbare rammer, vanskeligheter med å rekruttere, for mange oppgaver og for lite tid. Vi har mye å vinne på å samarbeide bedre, utveksle kompetanse og løfte de felles sakene.

I 2019 satt Frivillighet Norge i gang en prosess for å kartlegge hvordan vi best mulig skal jobbe i tiden fremover, for å være aktøren medlemmene våre ønsker. Målet er å få nye, relevante tiltak implementert i Frivillighet Norges handlingsplan som legges frem på årsmøtet i mai.

Det har frem til nå vært gjennomført både åpne og en-til-en møter med paraply- og nettverksorganisasjoner blant Frivillighet Norges medlemmer. Vi har fått mange, og svært konstruktive innspill, og vil gjerne presentere de foreløpige funnene for dere. Vi ønsker også deres tilbakemeldinger på tiltak vi allerede er i ferd med å sette i gang, samt å få vite hvilke andre tiltak dere vil ha nytte av.

 • Hva trenger deres organisasjon av Frivillighet Norge for at hverdagen skal bli enklere?
 • Hvordan kan Frivillighet Norge bidra til at dere får realisert egne mål og strategier?
 • Hvordan kan Frivillighet Norge bidra til å ruste deres organisasjon for fremtiden?

Vi inviterer til informasjons- og innspillsmøte om veien fremover. Møtet vil være i Øvre Slottsgate 2B, tirsdag 3. mars fra 13:00 til 15:00, hos oss i 5. etg.

Gjennom møtene vi har hatt til nå har det pekt seg ut fire områder det er ønskelig at Frivillighet Norge skal fortsette å prioritere, og arbeide for å styrke. Disse vil danne bakteppet for den videre samtalen i møtet.

Frivillighet Norge skal være

Fanebærer for de store sakene og kanal for myndighetskontakt

 • Fortsette å holde i kravet om full og rettighetsfestet momskompensasjon
 • Følge opp forenklingsreformen
 • Være frivillighetens felles stemme

Faktaformidler og -produsent

 • Samle og formidle friske fakta om frivillighet
 • Produsere flere egne undersøkelser som gir nye data som er relevante for hele frivilligheten

Kompetansebærer og -formidler

 • Samle verktøy og mønsterpraksis og gjøre disse lett tilgjengelige
 • Tilby kurs og drive opplæring i generell organisasjonsdrift

Nettverksfasilitator

 • Skape møteplasser
 • Fasilitere erfaringsutvekslingsarenaer for ulike faggrupper i frivilligheten

Vi ser frem til å se dere den 3. mars. Det blir enkel servering i møtet. Lurer du på noe, så ikke nøl med å ta kontakt med Marte.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring