Hopp til hovedinnholdet

Frivilligkonferanse med Frivillighet Norge og Vestland fylkeskommune

Bilde med logo til Frivillighet Norge og Vestland fylkeskommune

Korleis skal vi rekruttere frivillige og få auka deltaking til aktivitetane våre framover? Korleis kan vi bidra til å markere Frivilligåret 2022?

Målet med konferansen: Rekruttering og auka deltaking i frivillig sektor i Vestland. Inspirere til deltaking i Frivilligåret 2022. Få fleire med, og redusere barrierar for deltaking.

Målgruppe: Konferansen er open for alle, men hovudmålgruppa er frivillige, tillitsvalde og tilsette i regionale frivillige organisasjonar i Vestland. Tilsette som jobbar med frivillige i kommunane i Vestland er også invitert.

Praktisk: Konferansen blir gjennomført på Zoom, og påmeldingsfristen er 20. oktober. Alle påmelde får tilsendt e-post med lenke til konferansen på e-post seinast på føremiddagen 21. oktober.

Program:

16.50 - Innsjekk i Zoom

17.00 - Opning, ved Frivillighet Norge og Vestland fylkeskommune

17.10 - Frivilligåret 2022, ved Birgitte Brekke, prosjektleiar for Frivillighetens år 2022

17.25 - Lokale eksempel frå organisasjonar

  • «Sykkelturen 2022», ved Bente Nilsen, dagleg leiar Florø frivilligsentral
  • «Vår dag» som lokalt arrangement i Frivilligåret 2022, ved Norges Musikkorps Forbund
  • «Barrierefri fritid» - inkluderingsrettleiar til aktivitetstilbydarar, ved Ingvild Østli, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede

17.50 - «Det skal vere enkelt å vere frivillig i Vestland.» Presentasjon av frivilligstrategien i Vestland, ved Åge Avedal, seniorrådgjevar i Vestland fylkeskommune

18.00 - Pause

18.10 - Rekruttering og auka deltaking i frivilligheita, ved Vanja Konradsen, prosjektleiar for frivillig.no i Frivillighet Norge

18.30 - Innspelsrunde: Kor mange nye vil de ha med på laget i 2022 og korleis får vi det til?

18.45 - Presentasjon/diskusjon i plenum

18.55 - Oppsummering og takk for i dag

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring