Hopp til hovedinnholdet

Hvordan øker vi mangfoldet i organisasjonen?

Inkludering på topp log og foto av Tove Selnes, Hasti Hamidiasl, Ane Norgård Brohaug, Leïla Rezzouk
Her møter dere blant andre Hiwot Hailu (erstatter Hasti Hamidiasl), Ane Norgård Brohaug, Leïla Rezzouk og Tove Selnes. Foto: Hasti Hamidiasl, Naturvernforbundet, Papillon og Lise Eide Risanger/Storebrand

Hvordan kan vi sette av ressurser og gjøre målet om mangfold til en del av organisasjonsutviklingen? Hvilke muligheter har min organisasjon? Gjennom to samlinger denne høsten gir vi en introduksjon til arbeidsverktøyene i Inkludering på topp og viser hvordan disse kan tas i bruk.

  • Jobber du med ledelse, rekruttering, utvikling, opplæring, kommunikasjon og bærekraft i din organisasjon?
  • Hvordan preger mangfoldet i samfunnet dine oppgaver?
  • På hvilken måte bidrar organisasjonen til å utvikle samfunnet i en sosialt bærekraftig retning?


Første samling
22. september, Vega Scene

Program

09:00 Minglefrokost

09:30 Velkommen ved Ida Marie Holmin, assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge

09:40 Hvordan kan vi bruke arbeidsverktøyene i Inkludering på topp til å øke mangfoldet

10:10 Erfaringsdeling og gruppearbeid

10:30 Pause

10:45 Hvordan ble vi en av verdens ledende virksomheter på mangfold, likestilling og bærekraft? Tove Selnes, konserndirektør People i Storebrand kommer og deler sine erfaringer fra mange års med arbeid med mangfold og likestilling.

11:00 Samtale om strategisk arbeid for økt mangfold, inkludering og bærekraft.

Hiwot Hailu, virksomhetsleder i Forandringshuset Kopervik leder samtalen.

11:25 Oppsummering

11:30 Minglelunsj

Samlingen er gratis, men påmelding er nødvendig.

Gå til påmeldingsskjema for samlingen 22.9. her, eller trykk på rød knapp på høyre side.

Arbeidsverktøy

Gjennom to samlinger denne høsten gir vi en introduksjon til arbeidsverktøyene i Inkludering på topp, og viser hvordan disse kan tas i bruk.

I Inkludering på topp peker vi på utfordringer og løsninger for å oppnå større mangfold i ledelsen, og blant ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen. Arbeidsverktøyene gir kunnskap, erfaringer, refleksjon og praktiske råd innen mangfoldsledelse, rekruttering av medarbeidere og tillitsvalgte, kommunikasjon, opplæring og inkluderende kultur. Verktøyene er gode redskaper for å planlegge og jobbe strategisk med å utvikle mangfoldet i organisasjonen.

Bærekraft

Gjennom samlingene vil vi ha bærekraft som et gjennomgående tema. Å være mangfoldig er en viktig strategi for å tiltrekke seg ressurser og bevare tillit for organisasjonen.

Frivillig sektors engasjement har stor betydning for Norges bidrag til å nå FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mangfoldet i samfunnet gir frivillige organisasjoner nye muligheter og ressurser å spille på. På mange området øker også forskjellene i hvilke muligheter den enkelt har, til arbeid, engasjement og trygghet i inkluderende lokalsamfunn. Derfor er det viktig at frivillige organisasjoner er åpne og inkluderende og bidrar til å fremme bærekraftig samfunnsutvikling.


Andre samling
Sted og dato kommer

Program og påmelding til andre samling legges ut her.

Nyttige lenker

Les mer om Inkludering på topp her

Her finner du arbeidsverktøyene til Inkludering på topp

Veiledning

Ønsker din organisasjon veiledning i arbeidet med mangfold og inkludering? Send oss en mail!

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring