Hopp til hovedinnholdet

Inkludering på topp - Språk, representasjon og kommunikasjon

Illustrasjonsbilde av innledere til konferanse i Inkludering på topp på Litteraturhuset 09.11
Innlederne til inkludering på topp på Litteraturhuset 09.11. Nasrin Naimy (Frivillighet Norge) Helga Aune (EY), Eivind Breilid (Balansekunstprosjektet), Inger Eline Romundgard (EY), Vidar Singh (Vi er OSS) og konferansier Selma Benmalek. Foto fra virksomhetene.

Hvordan ser organisasjonen din ut? Framstår den mangfoldig og som en organisasjon som ønsker å jobbe med å være inkluderende? Språk, representasjon og kommunikasjon er viktig når vi skal rekruttere og jobb med organisasjonens mål.

  • Sitter du i styret i en frivillig organisasjoner eller jobber du med ledelse, rekruttering, utvikling, opplæring, kommunikasjon og bærekraft i din organisasjon?
  • Hvordan preger mangfoldet i samfunnet dine oppgaver?
  • På hvilken måte bidrar organisasjonen til å utvikle samfunnet i en sosialt bærekraftig retning?

Program

Konferansier og leder for panelsamtalen er Selma Benmalek. Selma har bred erfaring fra styrearbeid blant annet JM Norway, AKKS og Melahuset. Hun jobber til daglig som programkonsulent ved Seksjon for formidlingsprogrammer ved Deichman.


09.00 Oppvarming og speed-date
På våre samlinger treffer du mange du kan utveksle erfaring med! Nå tar vi dette enda lengre og starter dagen med speed-date for å sikre deg noen nye kontakter før formiddagen er slutt.

09.30 Måling av mangfold
Arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt og Åpenhetsloven. Hvordan angår dette frivillige organisasjoner?

Partner og advokat, Helga Aune og Manager, Inger Eline Romundgard i EY gir oss innsikt hvordan jobbe systematisk, aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

EY tilbyr tjenester innen revisjon og revisjonsnære tjenester, rådgivning, strategi og transaksjoner og skatt og jus.

10.10 Arbeidsverktøy for Inkludering på topp
Nasrin Naimy, rådgiver i Frivillighet Norge, forteller om vårt arbeid med inkludering på topp, utvikling av arbeidsverktøy og hvorfor det er viktig å jobbe med mangfold for frivillige organisasjoner innenfor rammeverket for bærekraftig organisasjonsutvikling. Vi presenterer verktøyene for mangfoldige styret og valgkomiteer og Mangfoldig kommunikasjon.

10.25 Inkluderende språk
Hvordan kan vi kommunisere presist, forståelig og inkluderende? Eivind Breilid er prosjektleder i Balansekunst prosjektet, og deler fra deres arbeid med ikke-diskriminerende språkbruk.

Balansekunstprosjektet er et samarbeid mellom 138 organisasjoner og institusjoner fra et bredt kunst- og kulturfelt, fra musikk og scenekunst til billedkunst og fotografi. Foreningen jobber for et mangfoldig og likestilt kulturliv i hele landet. De formidler og veileder i ikke-diskriminerende språkbruk.

10.45 Lunsj

11.05 Panelsamtale om mangfold og representasjon
I samtalen løfter vi frem betydningen av mangfold i styrer og valgkomiteer og hvordan man kan jobbe med det. Samtalen ledes av Selma Benmalek. I samtalen deltar styremedlemmer og valgkomiteer i ulike frivillige organisasjoner. Vi møter Victoria Opheim Galåen, styreleder i UngOrg og Hilde Thoresen, nestleder i styret og Martin Sletten fra valgkomiteen i DNT Oslo og omegn.

11.30 Refleksjon i grupper og spørsmålsrunde

11.50 Mangfoldig kommunikasjon
Norge er mangfoldig. Frivillige organisasjoner må kommunisere med mangfoldet i samfunnet. Mangfoldsbyrået Vi er OSS har spisskompetanse innen kommunikasjon og krysskulturell rådgivning.

Vidar Singh, Faglig leder og seniorrådgiver i Vi er OSS vil gi oss perspektiver om hvordan organisasjoner kan kommunisere for å øke mangfoldet hos seg. Vidar har lang fartstid fra en rekke store kommunikasjonsbyråer. Han bidrar også på flere pågående prosesser i Bydel Gamle Oslo som rådgiver og stedsutvikler.

12.15 Avslutning - og tid til mingling før du går!


Flere detaljer legges ut her. Vi tar forbehold om endinger i programmet.

Påmelding

Konferansen foregår i Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29. Det er gratis å delta, men påmelding er nødvendig.

Gå til påmeldingsskjema for samlingen her, eller trykk på rød knapp på høyre side.

Arbeidsverktøy

Gjennom to samlinger denne høsten gir vi en introduksjon til arbeidsverktøyene i Inkludering på topp, og viser hvordan disse kan tas i bruk.

I Inkludering på topp peker vi på utfordringer og løsninger for å oppnå større mangfold i ledelsen, og blant ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen. Arbeidsverktøyene gir kunnskap, erfaringer, refleksjon og praktiske råd innen mangfoldsledelse, rekruttering av medarbeidere og tillitsvalgte, kommunikasjon, opplæring og inkluderende kultur. Verktøyene er gode redskaper for å planlegge og jobbe strategisk med å utvikle mangfoldet i organisasjonen.

Bærekraft

Gjennom samlingene vil vi ha bærekraft som et gjennomgående tema. Å være mangfoldig er en viktig strategi for å tiltrekke seg ressurser og bevare tillit for organisasjonen.

Frivillig sektors engasjement har stor betydning for Norges bidrag til å nå FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mangfoldet i samfunnet gir frivillige organisasjoner nye muligheter og ressurser å spille på. På mange området øker også forskjellene i hvilke muligheter den enkelt har, til arbeid, engasjement og trygghet i inkluderende lokalsamfunn. Derfor er det viktig at frivillige organisasjoner er åpne og inkluderende og bidrar til å fremme bærekraftig samfunnsutvikling.

Første samling ble gjennomført 22.9.

Her kan du lese en artikkel fra samlingen.

Nyttige lenker

Les mer om Inkludering på topp her

Her finner du arbeidsverktøyene til Inkludering på topp

Veiledning

Ønsker din organisasjon veiledning i arbeidet med mangfold og inkludering? Send oss en mail!

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring