Hopp til hovedinnholdet

Innspillsmøte: Frivillighetens håndtering av koronapandemien og regjeringas integreringstrategi

Illustrasjon: Mann med munnbind som det stikker blomster ut av
Illustrasjon: United Nations Covid 19 Response

Frivillighet Norge lanserer nytt, digitalt nettverk om frivillighetens håndteringa v koronapandemien, og regjeringa ønsker dine innspill om inkludering. Vi presenterer arbeidet og ønsker dine innspill.

Vi har snart vært gjennom et helt år med global korona-pandemi, og ulike former for sentrale og lokale tiltak har og har hatt store direkte konsekvenser for samfunnet og befolkninga. Vi ser også stadig flere ringvirkninger av pandemien, med økende sosiale forskjeller, fysiske og psykiske senskader, endringer i økonomi og sosialt liv og mer eller mindre varige samfunnsendringer.

Hvordan påvirker koronapandemien frivilligheten i den situasjonen vi er i nå og i situasjonen vi ser for oss framover? Hva slags endringer ser vi i frivillige organisasjoners rammebetingelser og virkeområde? Hva slags nye og endrede behov ser de frivillige organisasjonene i samfunnet? Og hvordan kan frivilligheten spille en sentral rolle i samfunnsutviklingen under og i forlengelsen av pandemien?  

Frivillighet Norge lanserer med dette møtet et digitalt innspillsnettverk, hvor våre medlemsorganisasjoner kan spille inn hva som er viktig i deres håndtering av koronapandemien nå og framover og hva slags rolle de ønsker å spille i gjenoppbyggingen av samfunnet.

Norsk og europeisk håndtering av koronapandemien

Daglig leder Tone Østerdal i Norske konsertarrangører (NKA) ble kåret til Årets stemme 2020 av kulturmagasinet Subjekt for sin jobb med å sikre gode krisetiltak til kunst- og kulturfeltet. Hun forteller om NKA sitt arbeid med konsekvenser av koronapandemien og hvordan NKA ønsker å bidra til å møte utfordringer framover.

Organisasjonen The Civil Liberties Union for Europe fremmer sivilsamfunnets rettigheter i EU, og har jobbet for inkludering, likebehandling og menneskerettigheter i håndteringen av koronapandemien i de ulike EU-landene og sentralt i EUs styringsorganer. Seniorrådgiver Linda Ravo er menneskerettighetsadvokat med mange års erfaring fra ulike EU-institusjoner og frivillige organisasjoner, og har blant annet skrevet en rapport sammen med Greenpeace om hvordan EUs håndtering av pandemien begrenset rommet for sivilsamfunnet. Hun forteller om prioriteringer og utfordringer i sivilsamfunnets arbeid med pandemien.

Gi innspill til regjeringas inkluderingsstrategi

Minoritetsorganisasjonene har vært sentrale i å fremme nasjonale og lokale koronatiltak. Ikke bare har de en verdifull språk- og kulturforståelse, de har også gode nettverk og mulighet til å nå ut til mange som myndighetene ikke nødvendigvis når ut til selv. Regjeringa jobber nå med en ny strategi for sivilsamfunnets rolle i arbeidet for integrering og inkludering. De ønsker innspill til denne, og 20.1. lanserte Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby en egen innspillside for stratiegien som aktører i sivilsamfunnet kan benytte frem til 26. februar for å sende innspill.

Ida Marie Holmin har ledet Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt i mange år. Hun forteller om verdien av minoritetsorganisasjonenes arbeid spesielt og frivillighetens arbeid med inkludering generelt, og åpner for en samtale om hva slags innspill vi skal gi.

Faisal Suhel, Informasjonssekretær for Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge, holder innlegg om deres arbeid med å dele informasjon og erfaringer med koronapandemien. Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge har sitt nasjonale senter og samlingssted i Baitun Nasr moskeen på Furuset i Oslo. Menighetens engasjement er lokalt, nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom en årlig fredskonferanse. Organisasjonen er medlem i Frivillighet Norge.

Påmelding

Følg denne lenken for påmelding

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring