Hopp til hovedinnholdet

Møte i nettverksgruppen for økonomiske rammevilkår

Stortinget har vedtatt en krisepakke på 900 millioner kroner til å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. Frivillighet Norge forventer at regelverket kommer på en hurtighøring i løpet av torsdag 26.3, med frist i løpet av fredagen. Vi kaller derfor inn til et hastemøte for å presentere hovedpunktene i regelverket og få innspill fra medlemsorganisasjonene.

Tid: Fredag 27.3 klokka 12-13

Møtet gjennomføres i Teams.

Påmelding ved å sende e-post til stian@frivillighetnorge.no

Du mottar da en lenke som brukes for å delta på møtet.

Forslag til saksliste

1. Krisepakke for kultur, idrett og frivillighet i forbindelse med koronaviruset

Stortinget har vedtatt en krisepakke på 900 millioner kroner til å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Frivillighet Norge forventer at regelverket kommer på en hurtighøring i løpet av torsdag 26.3, med frist i løpet av fredagen. Vi kaller derfor inn til et hastemøte for å presentere hovedpunktene i regelverket og få innspill fra medlemsorganisasjonene på følgende punkter:

  • Hvordan regelverket vil passe for arrangementer i egen organisasjon.
  • Forslag til forbedringer av regelverket slik at det vil passe bedre.
  • Hvilke behov for kompensasjon som faller utenfor den foreslåtte ordningen.
  • Forslag til øvrige tiltak som kan avhjelpe den økonomiske situasjonen i frivillig sektor, dersom krisesituasjonen skulle bli langvarig.

Frivillighet Norge vil utforme et høringsinnspill basert på innspillene, og vi vil også jobbe videre med innspill til ytterligere tiltak for å dekke de behovene som ikke dekkes av denne kompensasjonsordningen.

For de som ikke kan delta på møtet, kan innspill sendes skriftlig til janne@frivillighetnorge.no så raskt som mulig, og senest innen klokka 13 fredag.

2. Eventuelt

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring