Hopp til hovedinnholdet

Møteplass Folkehelse - forebygging av ensomhet

Mennesker som sitter rundt et bål som brenner

Hvordan kan frivillige organisasjoner forebygge ensomhet og hvilken rolle kan kommuner ta som tilrettelegger for dette?

Frivillighet Norge inviterer i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, KS og Folkehelseforeningen til Møteplass folkehelse på Gardermoen 28. mars 2022.

Praktisk informasjon:
Tid:
28. mars 2022 kl 09 – 15:30 , det serveres lunsj og snacks gjennom dagen
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Det er gratis å delta på Møteplassen, men deltakere må selv bekoste og organisere eventuell transport og overnatting

Program:

Åpning
08.30 – 09.00: Registrering og kaffe   

09.00 Velkommen
v/ Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge

09.10: Regjeringens ensomhetsforebyggende arbeid og Folkehelsemeldingen
Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, Helse- og omsorgsdepartementet


09.20 Innspill fra salen: forventninger for dagen

09.30: Forskning på merverdien av frivillighet

v/Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin ved NTNU

10.00 Pause

10.20 Kommuner og frivillige organisasjoner - kulturfrivillighetens merverdi i ensomhetsforebyggende tiltak, en sofasamtale

Samtaledeltakere:
Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin ved NTNU
Ludvig Claeson, generalsekretær i Musikkens studieforbund
Morten Hagen, virksomhetsleder i Gjøvik kommune

Samtalen ledes av Guri Idsø Viken, politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge

11.00 En dugnad for økt deltakelse
v/ Vanja Konradsen, prosjektleder for Frivillig.no og
Ungfritid.no
Fellesskap i frivillige organisasjoner forebygger ensomhet og nå trenger vi tiltak for å få flere nye med. Vi presenterer ferske funn fra nasjonale undersøkelser.

11.30 – 12.30: Lunsj 

12.30 Om organisering av frivillighet i kommunen og det frivillige arbeidet som gjøres for å mobilisere mot ensomhet, en sofasamtale

Samtaledeltakere:
Ida Madeelen Moe, frivillighetskoordinator i Moss, Årets frivillighetskommune 2021
Anniken Egeli, medarbeider ved Fontenehuset Rygge
Frank Strømsten, frivillig ved Fontenehuset Rygge

Samtalen ledes av Guri Idsø Viken, politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge

13.10 I sentrum står et menneske
v/Lene Aase Marø og Sara Soma, Blå Kors

Folkehelse og forebygging av ensomhet i form av inkludering i lokalsamfunnet og bruk av tidgivere. Hvordan frivillige organisasjoners aktiviteter er viktige for utsatte grupper.

13.30 Pause

13:45: Nettverk og inkludering som ensomhetsforebygging
v/ Rabia Musavi, daglig leder i LIN - Likestilling, inkludering og nettverk

LIN jobber for å hjelper innvandrere som lever i utenforskap, med en tilnærming om å se hele mennesket, med alle sine behov.

14.05 Ensomhet i ulike livsfaser og merverdiene av å delta i organisasjonene, en sofasamtale
v/Silje Kroken, styremedlem i Norges speiderforbund og
Rut Sollien, leder i Nannestad Sanitetsforening

Samtalen ledes av Guri Idsø Viken, politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge

14.25 Innspill fra salen: hvordan kan vi bli enda bedre?

14.35 Pause

14.50 Hvordan får vi nye med på tur? Og hvorfor er dette så viktig?
v/Marte Bulie, Den norske Turistforening og Folkehelseprosjektet #sammenpåtur

15.10 Kommuner og frivillige organisasjoner - hvordan kan vi samarbeide bedre? Ideer, modeller og tips.
v/ Hanne Lin Prestegård, seniorrådgiver i Frivillighetens år 2022

15.20: Oppsummering av dagen og takk for denne gang
v/ Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge

15.30: Programmet er slutt

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring