Hopp til hovedinnholdet

Mangfold i styre og sekretariat

Banner med bilder av innledere og tid og sted

Vil du vite mer om hvordan du kan øke mangfoldet på toppen i din organisasjoner, i styret, valgkomiteen og blant ansatte?

Frivillighet Norge jobber med å øke det etniske mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner. Gjennom tiltaket Inkludering på topp utforsker vi hva som er utfordrende og hvilke muligheter og løsninger vi kan ta i bruk.

  • Sitter du i styret eller i valgkomiteen i en frivillig organisasjon?
  • Jobber du med ledelse, rekruttering, utvikling, opplæring, kommunikasjon og bærekraft i din organisasjon?
  • Hvordan preger mangfoldet i samfunnet dine oppgaver?

Vi inviterer til et halvdagsseminar med inspirasjon og kunnskap om arbeid med mangfold.

Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene i arbeids- og samfunnslivet. Kartlegginger Frivillighet Norge har gjort viser at det er langt til målstreken før ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner kan sies å representere befolkningen. På samlingen ser vi på hvordan organisasjoner kan jobbe for å øke mangfoldet i styre og sekretariat. Hva er styrets ansvar og hva kan valgkomiteen gjøre?

Program

Innlegg

Åpningshilsen fra statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet Erlend Hanstveit

Om Inkludering på topp og arbeidsverktøy for mangfold. Ved Ida Marie Holmin

Ida er assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge og leder for Frivillighet Norge prosjekt inkludering i frivillig sektor. Inkludering på topp er et av tiltakene i prosjektet Ida ha ansvar for.

Valgkomiteens arbeid og rolle for økt mangfold i styret.
Ved Daniel Hatland

Daniel er Mangfoldsrådgiver i Norges Idrettsforbunds prosjekt Krafttak for mangfold og inkludering. Gjennom prosjektet får særforbundenes hjelp til sitt i arbeid med mangfold og inkludering. Valgkomiteen spiller en viktig rolle i å øke mangfoldet i troppen av organisasjoner.

Mangfold i styrer, hva gir det og hvorfor er det viktig? Ved Sarifa Moola-Nernæs

Sarifa er nestleder i den frivillige organisasjonen Vestland krysskulturelle brobyggertjeneste. Krysskulturelle brobyggere støtter, veileder og bygger broer mellom enkeltpersoner, familier og ulike tjenester. Sarifa deler erfaringer fra en organisasjon med et mangfoldig styre.

Hvorfor rekrutterer ikke frivilligheten flere ledere med innvandrerbakgrunn? Ved Marit Aure

Marit er instituttleder og professor i sosiologi og kjønnstudier ISV ved Universitetet i Tromsø. Hun er prosjektleder for ’Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration’ 2017-2022 (Cit-egration). Hun forsker blant annet på migrasjon, integrasjon, flerkulturelle møteplasser, kultur og medvirkning, rekruttering av arbeidskraft og stedsutvikling.

Hvordan kan vi implementere planer for mangfold? Ved Vincent Oduor Mrimba

Vincent er Direktør for Kulturavdeling administrasjon i Bergen kommune. Bergen kommune setter mangfold på dagsorden blant annet gjennom Plan for likestilling i mangfoldsbyen Bergen og Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

Mangfold er viktig for å utvikle organisasjonen, og holde den relevant. Ved Francine Mbanza Jensen

Francine Mbanza Jensen er leder for EMPO Flerkulturelt Ressurssenter i Kirkens Bymisjon i Bergen. Empo flerkulturelt ressurssenter jobber aktivt med å hjelpe flere innvandrere inn i arbeidsliv og studier. Francine har og startet bedriften Unity Spark. Hun mener mange bedrifter snakker om mangfold, uten at de følger opp med handling. Hun forteller om hvordan mangfold er viktig for å utvikle organisasjonen og holde den relevant.

Samtale

Samtale med innlederne om hva må vi snakke mer om og gjøre mer av for å komme videre

Speed-date og gruppearbeid

Deltakerne vil også få god tid til å dele egne erfaringer og knytte kontakter.

Musikkinnslag v/ Shanthya Thevanathan

Vi får vakker sang av Shanthya, som skal synge «Tir na noir» av Vamp og «Gje meg handa di ven» av Sondre Bratland. Tidligere har Shanthya vært med i Fargespill og sunget på andre arenaer, blant annet i sangkonkurranse i India. Shanthya er utdannet sosionom. Hun er født og oppvokst i Norge og har foreldre fra Sri Lanka.

Etter seminaret: Mini-konsert med Pafev Band

Pafev Band spiller to sanger med afrikansk tradisjonell musikk når seminaret er ferdig. Alle er velkomne til å være med.


Flere detaljer legges til. Vi tar forbehold om endinger i programmet


Praktisk informasjon

Sted: Bergen Børs Hotell, Vågsallmenningen 1, 5014 BERGEN

Påmelding: Det er gratis å delta, men påmelding er nødvendig. FULLT.
20. november: Vi er blitt nødt til å sette opp venteliste på bakgrunn av kapasitet. Vennligst send oss beskjed dersom du ikke skulle ha mulighet til å delta allikevel, slik at personer på venteliste kan få mulighet til deltakelse.

Nyttige lenker

Les mer om Inkludering på topp her

Her finner du arbeidsverktøyene til Inkludering på topp

Veiledning

Ønsker din organisasjon veiledning i arbeidet med mangfold og inkludering? Send oss en mail!

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring