Hopp til hovedinnholdet

Menneskerettigheter for alle - Fagseminar i Bucuresti

Invitasjon til seminar på engelsk i grafisk utforming med "Let's get bilateral"

Vi inviterer til et fagseminar om arbeid for bedre menneskerettigheter 12.-13. februar.

Seminaret samler norske, islandske og rumenske frivillige organisasjoner til to fulle dager med erfarings- og kunnskapsutveksling om arbeid for menneskerettigheter knyttet til følgende fokusområder:

 • Likestilling av kjønn
 • Rettigheter for LHBTQ+
 • Rettigheter for rom-befolkningen
 • Sosiale tjenester

Hensikten med seminaret er først og fremst å lære om landenes erfaringer og utfordringer på områdene og måter å jobbe med disse på. Vi håper også at noen av deltakerne kan utvikle prosjekter som kan støtes av Active Citizens Fund, men dette er ikke en forutsetning for å delta.

Innhold og program:

12. februar:

 • Åpning og velkomsttaler
 • Introduksjon til Active Citizens Fund Romania – støtteordninger og partnerskapsmuligheter
 • Status for menneskerettigheter i Romania, Norge og Island
 • Nettverksbygging

13. februar:

 • Tematiske arbeidsgrupper ut i fra de fire fokusområdene
 • Utvikling av prosjektideer for de fire fokusområdene som kan få støtte fra Active Citizens Fund
 • Konkluderende fellessamling

På grunn av tidspunktene, er anbefalt ankomst 11. februar og avreise 14. februar.

Hvem er seminaret åpent for?

Seminaret er åpent for frivillige organisasjoner fra Norge, Romania, Island og Lichtenstein.

Fra hvert av landene vil det velges ut maksimum 10 organisasjoner som får delta. Disse får dekket reise, opphold og mat under oppholdet. Deltakerne velges å bakgrunn av kompetanse og interesse for de fire prioriterte fokusområdene og oppgitt motivasjon for å delta.

Følg denne lenken for å melde interesse for arrangementet

Arrangør:

Seminaret arrangeres av Civil Society Development Foundation Romania i samarbeid med Frivillighet Norge. Aktiviteten er en del av Active Citizens Fund.

Spørsmål og mer informasjon:

Les mer om arrangementet på Active Citizens Funds hjemmeside

Har du spørsmål om arrangementet? Kontakt politisk rådgiver i Frivillighet Norge Guri Idsø Viken på guri@frivillighetnorge.no eller tlf +47 952 56 474.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring