Hopp til hovedinnholdet

Mentorordninger mot diskriminering - rom for handling

Logoen til Inkludering på topp og innledere til samlingen 28. september 2021
På samlingen møter dere Goro Ree-Lindstad (foto: Bjørnar Solberg), Lisa Cooper, Aden Suliman Mussa, Erlend Skarsgard Nyheim (Foto: Sammen om en jobb), Kristine Tønnevold (foto: AgendaX), Stian Slotterøy Johnsen (foto: Birgitte Heneide), Miriam Haile (foto: AgendaX) og Yassin El Barkani.

Frivillige organisasjoner trenger flere med flerkulturell bakgrunn i styret og blant sine ansatte. I denne samlingen i Inkludering på topp spør vi om mentorordninger kan være en metode for å få fart i arbeidet med å øke mangfoldet.

Er du sendt ute med å melde deg på? Sendt påmelding så får du påloggingslenke i bekreftelsesmailen fra oss.

Hvilke strategier og mål for mangfold bør mentorordninger forankres i? Hvem vi rekrutterer, utviklingsmuligheter og hvordan vi inkluderer medarbeidere, ledere og tillitsvalgte på skaper organisasjonen.

Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende frivillig sektor. Så hva forteller mangelen på mangfold i frivillige organisasjoner oss om hvem som får muligheter i vår organisasjon? Bidrar vi til et ekskluderende samfunn når vi ikke lykkes i å inkludere bredt? Kan vi lykkes med å øke mangfoldet i frivillige organisasjoner uten også å jobbe mot diskriminering og rasisme?

Inkludering på topp tar opp temaer og utvikler verktøy som er nyttige for frivillige organisasjoner som jobber med å øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen.

Samlingen ledes av Aden Suliman Mussa. Aden jobber som sosiolog og har vokst opp på Holmlia i Oslo. Han er opptatt av å skape et mangfoldig samfunn og er blant annet engasjert i den frivillige organisasjonen Sakeena.

Innledere

Mentorordninger – hva er det og kan de funke i frivillige organisasjoner?

Goro Ree-Lindstad fra Likestillingssenteret presentere kunnskap om hva mentorordninger er og hvilken effekt de har, og råd til frivillige organisasjoner om hvordan de kan benytte dette. Goro er utdannet cand.filol med hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo og er i dag direktør for Likestillingssenteret.

Mentoring som metode for inkludering i arbeidslivet

Erlend Skarsgard Nyheim fra den frivillige organisasjonen Sammen om en jobb forteller om deres arbeid for et mer mangfoldig og fremtidsrettet arbeidsliv. Han deler organisasjonens erfaringer med å koble innvandrere og frivillige med samme utdanningsbakgrunn i et mentorprogram på tvers av kulturer. Erlend er fag- og programansvarlig i organisasjonen, og er utdannet lærer med en mastergrad i International Human Rights Law and Migration.

Hva gav mentorprogrammet oss?

Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge og Yassin El Barkani deler sine erfaringer fra Norges studentidrettsforbunds og Norges idrettsforbunds mentorprogram for unge ledere. Hva har de lært? Hvilke muligheter ser de for å bruke mentorordninger for å utvikle mangfold i frivillige organisasjoner? Stian er generalsekretær i Frivillighet Norge. Yassin er dataingeniør og jobber som Software Developer i SSB. Han har erfaring fra en rekke frivillige verv, blant annet i styret i Oslo Idrettskrets.

Et mer inkluderende samfunn, én relasjon av gangen

Lisa Cooper fra organisasjonen Catalysts forteller om deres arbeid med mangfold, inkludering og mentoring. De har også utviklet en metode de kaller Reverse mentoring, som er en mentorordning der yngre deltakere matches med ledere i bedriften for å gi lederen økt kunnskap på temaer som har strategisk og kulturell relevans. Lisa har bred leder- og styreerfaring fra offentlig og privat virksomhet. Hun er grunnlegger av og administrerende direktør i Catalysts.

Agenda X

Kristine Tønnevold og Miriam Haile fra Agenda X, Antirasistisk Senters ungdomsavdeling forteller om hvordan unge med flerkulturell bakgrunn opplever å bli møtt i frivillige organisasjoner, og hvordan de som organisasjon har omstilt seg for å kunne være støttespiller for ungdommene. De forteller om sitt arbeid med å være en positiv motpol mot rasisme og diskriminering i samfunnet, ved å bygge relasjoner og skape muligheter for å utvikle seg fra frivillig til ansatt i organisasjonen.Målgruppe for samlingen

Samlingen retter seg særlig mot ledelsen, tillitsvalgte og ansatte i større og mindre frivillige organisasjoner.

Praktisk

Samlingen foregår digitalt. Det er gratis å delta, men påmelding er nødvendig.


Om Inkludering på topp

Gjennom programmet Inkludering på topp setter vi fokus på å øke det etniske mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Inkludering på topp har som mål 

  • å identifisere og peke på utfordringene vi ser i frivillig sektor
  • å jobbe med å finne og dele løsninger og verktøy for hvordan frivillige organisasjoner kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Her finner du resultater fra arbeidet med Inkludering på topp.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring