Hopp til hovedinnholdet

Møte i nettverksgruppen økonomiske rammevilkår: momskompensasjon, fradrag for gaver og statsbudsjettet 2025

Møtet vil blant annet handle om momskompensasjon og følger av avgrensning mot offentlige oppgaver. Medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge er velkomne!

Dato: onsdag 24. januar
Klokkeslett: 13.00–15.00
Sted: Digitalt, klikk her for å gå til Teams-møte.

I høst gjennomførte Frivillighet Norge en medlemsundersøkelse om erfaringer med momskompensasjonsordningen og med skattefradragsordningen for gaver. Resultatet er analysert og oppsummert i to rapporter som vi legger frem og diskuterer på møtet.

Vi føger opp gjennomgangen EY gjorde på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet videre. Det gjelder for oss alle aspekter av momskompensasjonsordningen, samt målet om regelstyring. Tildelingen i desember har også aktualisert et nødvendig fokus på tolkningen av forskriften om avgrensning mot offentlige oppgaver.

Frivillighet Norges forslag til innspill til statsbudsjettet for 2025 vil også legges frem og diskuteres.

Agenda

  1. Resultat fra medlemsundersøkelsen om overordnede erfaringer med momskompensasjonsordningen 2023
  2. Oppfølging av EY sin rapport om momskompensasjonsordningen fra 2023
  3. Resultat fra medlemsundersøkelsen om erfaringer: med skattefradragsordningen for gaver 2023
  4. Statsbudsjettet for 2025
  5. Eventuelt

Gå til møtet her: Møtelink

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring