Hopp til hovedinnholdet

Nettverksgruppemøte - Det offentliges forhold til frivillige organisasjoner

En rad sittende mennesker som appladserer i et møterom.
Foto: Hedvig Kolboholen

Møtet vil handle om transportløyver, foreningslov og arbeidet med forenkling og avbyråkratisering. Møtet er åpent for representanter fra Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner.

Praktisk informasjon

Tid: 9. februar 2023 fra klokken 13.30 til 15.30
Sted: Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo, møterom i etasje 1
Møtet er åpent for representanter fra Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner.
Det blir enkel servering i møtet.

Agenda

1: Transportløyver

I august ble Frivillighet Norge kontaktet av Røde Kors, som har fått beskjed om at de trenger løyve til frivilliges faste transportoppdrag når disse gjøres mot vederlag, og at også kjøregodtgjørelse regnes som vederlag. Røde Kors sendte en formell henvendelse til Samferdselsdepartementet om hvorvidt dette var riktig tolkning av regelverket, og fikk en bekreftelse på at det var det. Det ble understreket at det er mulig å søke om unntak fra bestemmelsen, men at det må vurderes i hvert enkelt tilfelle og at kravene er restriktive.

Frivillighet Norge har siden undersøkt hvor mange denne bestemmelsen vil omfatte, både med en åpen forespørsel på forrige nettverksgruppemøte og gjennom direkte kontakt med flere større organisasjoner. Vi oppfatter at dette kommer overraskende på de fleste, og flere melder om at det vil ha store konsekvenser som at aktiviteter avlyses eller at de vil miste frivillige.

Frivillighet Norge vil be om et møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet for å diskutere saken videre. Vi vil fortelle om saken i møtet og ønsker konkrete tilbakemeldinger fra medlemsorganisasjonene på om dette er noe dere opplever som en utfordring eller kjenner til og om bestemmelsen eventuelt vil ramme deres aktiviteter.

2: Foreningslov

Frivillighet Norge har møtt Næringsminister Jan Christian Vestre for å snakke om foreningslov og departementets oppfølging av utredningen som ble levert under forrige regjering. Frivillighet Norge skal, sammen med Røde Kors og LNU, gi innspill til videre arbeid med de problemstillingene som departementet opplever knyttet til dette. Vi ønsker i den forbindelse å få tilbakemelding fra våre medlemmer. Tidligere innspill i saken kan du lese her.

3: Arbeidet med forenkling og avbyråkratisering for frivilligheten

Vi orienterer om pågående saker og prosesser som kan være relevante for Frivillighet Norges medlemmer, blant annet:

  • Representantforslag om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten
    Forslaget er sendt inn av representanter fra SV og er til behandling i Familie- og kulturkomiteen. Frivillighet Norge, og flere medlemsorganisasjoner, har sendt høringssvar og deltatt i den muntlige høringen. Du kan lese Frivillighet Norges høringssvar og finne lenker til de andre saksdokumentene her. Vi orienterer om innholdet i forslaget og foreløpige innspill som er kommet.
  • Tilskudd.no
    Nettsiden tilskudd.no, som gir en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger til frivillig sektor samt historiske data over tildelinger, ble lansert i desember 2022. Det ligger et stort potensiale i utvikling av siden på sikt. Vi orienterer om mulige veier videre og tar imot innspill fra dere om hva Frivillighet Norge skal prioritere å jobbe med fremover.

4: Eventuelt


Kontaktperson

Bilde av Marte Oraug Skogtrø
Marte Oraug Skogtrø
Politisk rådgiver
90 95 44 85
marte@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring