Hopp til hovedinnholdet

Nettverksgruppemøte for Det offentliges forhold til frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge inviterer til møte i nettverksgruppen for Det offentliges forhold til frivillige organisasjoner. Møtet er åpent for representanter fra medlemmer i Frivillighet Norge.

Agenda for møtet:


Arbeidet med forenkling - reviderte krav

I 2013 vedtok Frivillighet Norge 11 krav til forenkling og avbyråkratisering. Flere av disse kravene er utdaterte eller ikke formulert til å passe dagens kontekst. Vi ønsker å revidere og oppdatere disse fram mot årsmøtet, for å kunne vedta en oppdatert liste som kan brukes i det videre arbeidet med forenkling for frivillig sektor. Vi ønsker innspill på hvilke krav som bør stå på den oppdaterte listen.

Vi vil også oppdatere dere på status i det pågående forenklingsarbeidet. Vi vil blant annet fortelle kort om StimuLab-prosjektet, arbeidsgruppen for videreutvikling av Frivillighetsregisteret, og portalen Digitilskudd.

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023: Frivillighet Norges innspill til partienes programprosesser

Høsten 2023 skal det velges representanter til kommune- og bystyrer og fylkesting rundt om i landet. Allerede har de politiske partiene startet planleggingen frem mot valget. Derfor vil Frivillighet Norge lage sitt innspill til partienes programprosesser, både til nasjonale føringer og til de lokale partilagene sine programmer.

Vi jobber mye med å hjelpe kommuner og fylker i deres arbeid med utvikling av god frivillighetspolitikk og vil basere innspillet vårt på denne erfaringen. Vi håper at valget i 2023 gir oss lokalpolitikere med store ambisjoner om å være med på å lage et større rom for frivilligheten. Vi vil presentere våre tanker om hva Frivillighet Norge skal foreslå for partiene og inviterer alle til å gi innspill på hvilke saker vi bør fremme.

Koronasertifikat

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et forslag på høring om å forlenge muligheten for å bruke koronasertifikat til 2023. Høringen omfatter også betraktninger rundt barn og unge under 16 år, bruk på serveringssteder, på arrangementer og bruk i arbeidsforhold. Høringsfrist er 4. mars. Vi vil gjerne ha innspill fra organisasjonene på hva Frivillighet Norges holdning til koronasertifikat skal være.

Kontaktperson

Bilde av Marte Oraug Skogtrø
Marte Oraug Skogtrø
Politisk rådgiver
90 95 44 85
marte@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring