Hopp til hovedinnholdet

Snakker vi for mye om folkehelse? Møteplass Folkehelse på Arendalsuka

Tekst: Møt Frivillighet Norge på Arendalsuka
Frivillighet Norge inviterer til Møteplass Folkehelse på Arendalsuka

Regjeringen er i gang med å skrive en stortingsmelding om folkehelse. Den er varslet at skal legges frem våren 2023. I den forbindelse stiller vi spørsmålet: Snakker vi for mye om folkehelse?

Begrepet folkehelse inneholder så mangt, men ikke alle utfordringer har like enkle løsninger. Vi vet at det er farlig å røyke eller viktig å holde seg i fysisk aktivitet, men hvordan passer vi på at vi ikke blir ensomme? Frivillige organisasjoner bidrar både direkte og indirekte til en bedre folkehelse. Vi ønsker her å snakke om helsegevinsten fra frivilligheten som ikke uttalt er folkehelsearbeid.

Frivilligheten skaper fellesskap hvor folk kommer sammen for å gjøre aktiviteter, kjempe for en sak eller på annen måte gjøre noe de er opptatt av og synes er viktig. Det er viktige arenaer for å bekjempe utenforskap, ensomhet og gi folk en meningsfull hverdag. Det betyr og at frivilligheten bidrar med viktige tiltak i folkehelsearbeidet. Når politikk og planer skal legges bør vi derfor stille noen spørsmål:

  • Kan vi anerkjenne frivillig aktivitet som et bidrag til, kanskje til og med som en del av en strategi for, bedre folkehelse uten å gjøre dette til frivillighetens eget formål?
  • Er mye av det beste folkehelsearbeidet ikke planlagt som folkehelsearbeid i det hele tatt?
  • I så fall, hvordan kan vi maksimere helsegevinsten uten å «ødelegge tiltaket»?

Vi synger ikke nødvendigvis i kor, eller vedlikeholder gamle fyrtårn for helsa sin del. Hva vil konsekvensen være om vi skal flytte målet til å være mindre ensomhet i lokalsamfunnet fremfor ha det gøy med og ta vare på kulturarv når vi driver med folkedans?

Tar alt pratet om folkehelse helsa ut av frivilligheten?

Frivillighet Norge inviterer i samarbeid med Helsedirektoratet til Møteplass Folkehelse.

Se arrangementet i Arendalsukas program.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring