Hopp til hovedinnholdet

Status for frivilligheten i Norge etter turbulente år - rapportlansering

Passer for: forskere, frivillige organisasjoner, politikere, embetsfolk
Et arrangement, en mann overrekker mat til en deltaker
Foto: Hedvig Kolboholen

Hvordan går det med frivilligheten i Norge etter flere turbulente år med pandemi, økende uro i verden og dyrtid?

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin befolkningsundersøkelse som måler omfanget av frivillig innsats i Norge, gir noen svar. Institutt for samfunnsforskning lanserer en statusrapport på dette arrangementet blant annet blant annet basert på disse tallene. I tillegg vil Frivillighet Norge presentere innsikt om frivilligheten basert på sitt årlige Frivillighetsbarometer. Begge målinger danner grunnlag for en samtale om frivillighetens rolle i det norske samfunnet, nå og fremover.

Vi inviterer organisasjonene selv for et blikk på frivilligheten unike rolle, og sentrale politikere for å kommentere hvordan frivillig sektor kan styrkes i sitt arbeide.

Et samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Kontaktperson

Bilde av Camilla Svendsen Skriung
Camilla Svendsen Skriung
Politisk seniorrådgiver
90 64 18 12 
camilla@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring