Hopp til hovedinnholdet

Workshop: Nordisk sivilsamfunnsplattform for helse- og velferdsområdet

Mange sittende mennesker i konferanselokale som holder hånden opp
Fra nordisk toppmøte om sivilsamfunn. Foto: Arthur Cammelbeeck

Med den nye nordiske sivilsamfunnsplattformen på helse- og velferdsområdet, vil vi danne et grunnlag for samarbeid mellom et bredt utvalg frivillige organisasjoner. Nå inviterer vi til workshop, der en representant fra hver organisasjon kan være med og påvirke form og innhold.

Formålet med workshopen

Sivilsamfunnsplatformen er den første i sitt slag, og finansieres av Nordisk ministerråd. Prosjektleder er tenketanken Mandag Morgen i Danmark, i samarbeid med de nordiske partnerne Center for Frivilligt Socialt Arbejde (DK), Fremia (SE), Öbi (IS), Soste (FI) og Frivillighet Norge (NO).

Sivilsamfunnsplatformen er den første i sitt slag, og deltakerne i utviklingsworkshopen kan være med og påvirke hvilke tema samarbeidet skal legge vekt på og komme med input til hvordan plattformen bygges opp best mulig. Deltagerne får også møte andre med interesse for nordisk samarbeid og høre mere om tankene bak plattformen. For å sikre et godt erfaringsgrunnlag, holder vi lignende workshoper hele Norden rundt.

Hvem kan delta?

Ideelle deltakere er representanter fra norske frivillige organisasjoner på helse- og velferdsfeltet, gjerne ledere eller andre nøkkelpersoner med program, frivillig innsats eller utvikling.

Det viktigste er at deltakerne har oversikt over organisasjonenes behov for nordisk samarbeid, kan forankre læring fra plattformssamarbeidet i organisasjonen og har mandat til å uttale seg på vegne av organisasjonen i denne sammenheng.

Det kan være én deltaker per organisasjon. Ved mange påmeldte og/eller flere fra samme organisasjon, forbeholder vi oss retten til å gjøre et utvalg.

Praktisk information

Språk: Gruppediskusjoner vi i utgangspunktet være på norsk, mens plenumssesjonene vil være på ulike skandinaviske språk.

Servering: Det vil serveres lunsj.

Pris: Deltagelse er gratis, men vi kan dessverre ikke dekke eventuelle utgifter til transport.

Sted: Design og arkitektur Norge (DOGA), Hausmannsgate 16, Oslo

Kontaktperson

Bilde av Guri Idsø Viken
Guri Idsø Viken
Politisk seniorrådgiver
952 56 474
guri@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring