Hopp til hovedinnholdet

Matchmaking-seminar med rumenske organisasjoner i Sandefjord

Illustrasjonsbilde av samarbeid mellom norske og rumenske organisasjoner

For å invitere til samarbeid mellom norske og rumenske organisasjoner, inviterer vi til et matchmaking-seminar i Sandefjord 20.-22. januar 2020. Seminaret skal fremme kontakt og diskusjoner om muligheter for samarbeid og partnerskap mellom frivillige organisasjoner i Norge, Island og Lichtenstein og frivillige organisasjoner i Romania gjennom støtteordningen Active Citizens Fund.

Vi vil informere om Active Citizens Fund og legge til rette for ideutveksling om mulige partnerskap som kan støttes av fondet. Seminaret bygger på tidligere erfaringer om hvordan deltakerne har lært om det norske EØS-midlene til sivilsamfunn og fått bedre forståelse for hverandres mulighet til å fremme et bedre sivilsamfunn. I oktober hadde vi et slikt seminar i Bucuresti, nå følger vi opp med et tilsvarende i Sandefjord for de som ikke kunne delta der.

Deltakerne får dekket utgifter til reise og opphold.

Seminaret foregår på Clarion Collection Hotel Atlantic i Sandefjord.

Seminaret vil konsentreres rundt fokusområdene for programmet:

 • Demokrati, aktivt medborgerskap, god ledelse og åpenhet
 • Menneskerettigheter og likebehandling gjennom arbeid mot diskriminering på bakgrunn av etnisk tilhørighet, religion og tro, kjønn, funksjonsnedsettelser, alder, seksuell orientering og kjønnsidentitet.
 • Sosial likhet og inkludering av sårbare grupper
 • Kjønnsbasert vold og likestilling av kjønn
 • Miljø og klimaendringer

Foreløpig agenda:

20. januar:

 • 12.30-14.30: Ankomst og lunsj
 • 14.30-16.00: Åpningsinnlegg ved ekstern innleder og introduksjon til Active Citizens Fund
 • 16.00-16.30: Kaffepause
 • 16.30-18.00: Fasilitert nettverksbygging og presentasjon av de deltakende organisasjonene
 • 19.00: Middag

21. januar:

 • 09.30-11.00: Tematiske workshops for å skape forståelse for deltakerlandenes forutsetninger
 • 11.00-11.30: Kaffepause
 • 11.30-13.00: Workshop for å utvikle konkrete ideer til samarbeidsprosjekt under Active Citizens Fund, del 1
 • 13.00-14.30: Lunsj
 • 14.30-16.00: Workshop for å utvikle konkrete ideer til samarbeidsprosjekt under Active Citizens Fund, del 1
 • 14.30-16.00: Tematiske workshops og brainstorming om partnerskap
 • 16.00-18.00: Oppsummering og avslutning
 • 19.00: Middag

22. januar:

 • Avreise

Arrangementet vil være på engelsk

Meld din interesse:

Organisasjoner som ønsker å delta, må melde sin interesse på epost til guri@frivillighetnorge.no innen 6. desember

Siden det er plass til et begrenset antall deltakere, kan det bli nødvendig med en utvelgelsesprosess. Deltakere vil bli valgt ut basert på relevans og interesse.

Kost og losji vil bli dekket av arrangør.

Om Active Citizens Fund Romania

Active Citizen Fund er et fond finansiert av norske EØS-midler som skal søke å utvikle langvarig stabilitet og øke kapasiteten i sivilsamfunnet gjennom å styrke sivilsamfunnets rolle i å fremme demokratisk deltakelse, aktivt medborgerskap og menneskerettigheter. Det gjør fondet gjennom å fordele midler til prosjekter innenfor identifiserte hovedsatsninger i Romania, basert på utfordringer i landet. Frivillighet Norge er med i konsortiet som gjennomfører prosjektet i Romania. Prosjektet går over fire år. Det vil være to utlysninger av midler til bilaterale samarbeid.

Les med om Active Citizens Fund her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring