Hopp til hovedinnholdet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) - 45 millioner i ekstraordinære midler til integrering av flyktninger fra Ukraina

Frivillige organisasjoner som ønsker å bidra til inkludering og integrering av flyktninger fra Ukraina, kan nå søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDis) tilskuddsordning om midler.

Kort om tilskuddet

  • Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
  • Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål A skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap. Se oversikt over UDI sine akuttinnkvarteringer.
  • Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål B skal bidra til bedre norsk- og engelsk ferdigheter.
  • Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen av tilleggsmidler er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning
  • Ramme : 45 mill kroner.
  • Søknadsfristen er 20.05.2022
  • Spørsmål og svar om ordningen
  • Les mer om ordnignen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring