Hopp til hovedinnholdet

Bærekraftsstøtta

LNU har inngått en femårig avtale med Norad til en satsning på bærekraft i organisasjonene. En del av denne satsningen er Bærekraftsstøtta, en prosjektstøtteordning som gir støtte til tiltak i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål. Formålet er å øke kunnskapen og engasjementet rundt disse spørsmålene blant barn og unge.


Gjennom Bærekraftsstøtta, deler LNU ut 750 000 kroner til barne- og ungdomsprosjekter per kalenderår. Støtteordningen har to søknadsfrister.

I 2022 er søknadsfristene 1. april og 15. september. Dere kan levere søknad i begge søknadsrundene.

Støtteordningen gir penger til prosjekter hvor fokuset er et eller flere av FNs bærekraftsmål. Tiltaket kan være internt med mål om å øke kompetansen på globale miljø- og utviklingsspørsmål i organisasjonen, eller være av utadrettet karakter i form av en informasjonskampanje eller lignende.

Søknadene prioriteres etter følgende prinsipper:

  • Om prosjektet når bredt ut
  • God planlegging og realistisk budsjettering
  • I hvilken grad organisasjonen vil være i stand til å gjennomføre det prosjektet man har søkt om finansiering til, basert på den informasjonen som fremkommer i søknaden
  • Mangfold, når det gjelder tema, type tiltak og organisasjoner


Landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om opptil 75 000 kroner til prosjektene sine.

Les mer om ordninger her


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring