Hopp til hovedinnholdet

Endring i vedtektene: Varsling og forebygging av diskriminering og trakassering i Frivillighet Norge

Intern høring: Styret i Frivillighet Norge vurderer å fremme forslag om endringer i vedtektene for å sikre at organisasjonen har rutiner og systemer for å forebygge diskriminering og trakassering samt håndtering dersom det allikevel skulle oppstå. Endringene vil da behandles på årsmøtet 28.05.2020.

Forslagene sendes med dette på intern høring til medlemsorganisasjonene. På bakgrunn av høringssvarene vil styret sende ut et endelig forslag sammen med sakspapirene til årsmøtet.

Les den interne høringen her.

For ordens skyld opplyses det om at vedtektsendringer krever tilslutning fra 2/3 av de fremmøtte organisasjonene med stemmerett på årsmøtet.

Vi ber om så kortfattede kommentarer som mulig. Kom gjerne med konkret forslag til ny ordlyd dersom det ønskes endringer.

Høringssvar sendes på e-post til janne@frivillighetnorge.no innen 29. mars2020. E-posten merkes «Intern høring vedtekter» i emnefeltet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring