Hopp til hovedinnholdet

Midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak

En lapp skrevet av et barn om livet på mottak.
UDI lyser ut midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak. I 2020 er det bevilget 5 millioner kroner. Foto: Nora Lie / UDI

UDI lyser ut midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak. I 2020 er det bevilget 5 millioner kroner.

UDI forvalter tilskuddsordningen på vegne av Justisdepartementet.
For å ivareta at flest mulig barn får tilbud om aktiviteter i løpet av året vil UDI i år lyse ut tilskuddsmidlene i to runder. Vi legger opp til å tildele 3 millioner i første runde og 2 millioner i andre utlysning.

Søknadsfrister

Første utlysning har søknadsfrist 15. februar. Andre utlysning vil tentativt gjøres primo mai.

UDI anbefaler at tilskuddsmottakere etablerer dialog med asylmottak og beboere, for å sikre at tiltakene treffer beboernes behov og interesser.

I 2020 vil det skje en omlegging av mottaksstrukturen. Dette betyr at vi vil inngå nye avtaler om drift av mottak i hele landet. Dette innebærer en risiko for at mottak kan bli lagt ned i løpet av året, og at de planlagte aktivitetene ikke kan gjennomføres som forutsatt.

Informasjon om mottaksstrukturen vil du finne på UDIs nettsider, eller ved å ta kontakt med regionkontoret.

Slik søker du

Regelverk

Hvem behandler søknadene?

  • Søknader om aktiviteter i tre eller flere fylker behandles av regionkontor Nord.
  • Søknader om aktiviteter i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal behandles av regionkontor Nord.
  • Søknader om aktiviteter i Viken, Innlandet, Agder, Rogaland, Vestland og Vestfold og Telemark behandles av regionkontor Sør.

Har du spørsmål?

For spørsmål til regionkontor Nord, kontakt:
Mai-Britt Svartis, mabsv@udi.no, 40707347

For spørsmål til regionkontor Sør, kontakt:
Anne Sophie Vinje, sasv@udi.no, 40707291

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring