Hopp til hovedinnholdet

Nominer kandidater til styret i Frivillighet Norge

Valgkomiteen i Frivillighet Norge har startet arbeidet og inviterer medlemmene i Frivillighet Norge til å nominere kandidater. Nominasjonsfristen er 15. mars.

Årsmøtet finner sted 1. juni 2023 og det skal velges nestleder, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.

Det er et mål at styret i Frivillighet Norge skal representere hele bredden i frivilligheten.

Valgkomiteen vil etterstrebe kjønnsbalanse i styret og oppfordrer derfor organisasjonene til å nominere kandidater av flere kjønn dersom det er mulig. Valgkomiteen vil også legge vekt på at styret skal representere mangfoldet i frivilligheten og befolkningen. Erfaringsmessig er det behov for at det fremmes flere unge kandidater og kandidater med ulik kulturell kompetanse

Nominasjoner må være forankret i ledelsen til organisasjonen som nominerer. Nominasjonen skal begrunnes og det må gå fram hvilket verv nominasjonen gjelder. Vi trenger informasjon om kandidatens bakgrunn og erfaringer.

Nominasjoner sendes til Frivillighet Norge via dette nominasjonsskjemaet.

Spørsmål rundt nominasjoner og valgkomiteens arbeid kan rettes til valgkomiteens lede Simen Saxebøl på mail til: simen.saxebol@redcross.no eller på telefon til 480 57 788.

Brev fra valgkomiteen med frister og regler for valg og nominasjoner ligger her.

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring