Hopp til hovedinnholdet

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

Frivillige organisasjoner kan søke UDI om støtte for å gi barn i asylmottak en mer meningsfull hverdag. Aktivitetene skal være tilpasset barnas alder, utviklingsmessige behov og interesser.

Utsatt frist

På grunn av endrede forutsetninger, vil flere av UDIs innkvarteringstilbud med kortvarige kontrakter, videreføres lengre enn først antatt. Vi åpner derfor for at dere kan søke om tilskudd til å gjennomføre aktiviteter for barn i alle typer innkvarteringstilbud for asylsøkere. For å sikre at alle potensielle søkere av tilskuddsmidler får med seg denne nyheten, forlenges søknadsfristen.

Ny Søknadsfrist 8. mars

Ekstra digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordningen

På grunn av utsatt frist og utvidelse av målgruppen, vil vi invitere til et ekstra digitalt informasjonsmøte på Teams, 28. februar 2023 kl. 14.00-15.30.

Fristen for påmelding til informasjonsmøtet er senest: 23. februar

Utsatt frist for å søke om tilskudd til aktiviteter for barn i asylmottak - UDI

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring