Hopp til hovedinnholdet

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Ordningen forvaltes av IMDi og 40 kommuner. Kommunene gir støtte til lokale aktiviteter, IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.

Ordningen har tre delmål:

A stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

B økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

C forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Søknadsfrist 16.2.

Les mer om ordningen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring