Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

ADRA Norge

Besøksadresse
Røyseveien 41
3530 Røyse
Postadresse
PB 124
3529 Røyse

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) ble etablert i 1984 som en uavhengig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. ADRA er i dag et globalt nettverk av selvstendige organisasjoner som arbeider i ca 120 land.

ADRA-nettverket bidro i fjor med utviklings- og nødhjelp til en verdi av ca 1 milliard norske kroner. I 1997 ble ADRA gitt generell observatørstatus i Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) i FN.

ADRA yter hjelp til mennesker som trenger vår hjelp, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk/religiøs tilhørighet. Særlig er utsatte grupper som kvinner og barn prioritert.

ADRA Norge ble etablert som stiftelse 19. april 1993. Dette var en videreføring av nødhjelps- og hjelpearbeidet som Adventistsamfunnet i Norge hadde hatt innsamling til i en årrekke (siden begynnelsen av 1900-tallet). I likhet med samfunnet omkring, hadde det vært en dreining vekk fra veldedighet til langsiktig utviklingsarbeid. Det var også en dreining i nødhjelpsarbeidet fra innsamling av klær og utstyr, til nødhjelp og katastrofehjelp som allerede i første fase legger til rette for langsiktighet og bærekraft.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring