Hopp til hovedinnholdet

Amnesty International Norge

www.amnesty.no
Besøksadresse:
Grensen 3
0106 Oslo
Postadresse:
Postboks 702 Sentrum
0106 Oslo
Amnesty International Norge logo

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. Vi er politisk uavhengig og tar ikke imot statlig støtte. Vi står fritt til å slå ned på menneskerettighetsbrudd uansett hvor de finner sted.

Amnesty international drømmer om en verden der de grunnleggende menneskerettighetene oppfylles for alle. Vi eksisterer for mennesker som på grunn av maktmisbruk lever i ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til helsetilbud, skole eller tak over hodet, som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt.

Når mennesker over hele verden går sammen om å sette flomlyset på et overgrep, har vi kraft til å stoppe det. Vi vet at vi har bidratt til å hindre tortur, stanse henrettelser og gi beskyttelse til aktivister i fare. Vi vet at vi har lykkes i å få et stort flertall av verdens stater på vår side i kampen mot dødsstraff, og vi vet at vi har bidratt til å endre diskriminerende lover i mange land.

Besøk nettsted

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring