Søk

Den Norske Helsingforskomité

Den norske Helsingforskomité ble stiftet i 1977. Den norske Helsingforskomité tar sitt utgangspunkt i internasjonale menneskerettighetsdokumenter vedtatt i FN, Europarådet og Organisasjonen om sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), deriblant Helsingforsavtalens sluttakt av 1975. Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Helsingforskomiteen arbeider etter overbevisningen om at dokumentasjon og aktivitet fra organisasjoner som vår er av avgjørende betydning for at statene skal trygge menneskerettighetene i eget og andre land. Den norske Helsingforskomité arbeider særlig mot stater i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika. De siste årene har det internasjonale arbeidet blitt konsentrert om tidligere Sovjetstater og på Vest-Balkan.

Internasjonale organisasjoner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring