Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Misjonsalliansen

Besøksadresse
Sven Bruns gate 9
0166 Oslo
Postadresse
Postboks 6863 St. Olavs plass
0130 Oslo

Misjonsalliansen er en tverrkirkelig diakonal misjonsorganisasjon.

I snart 120 år har Misjonsalliansen bekjempet fattigdom, fremmet rettferdighet og delt tro. Vi jobber i Asia, Sør-Amerika og Afrika med samfunnsutvikling, arbeid og inntekt og mobilisering for rettferdighet.

Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. Organisasjonens løse struktur er valgt utfra en målsetning om fleksibilitet, frihet og et mangfoldig engasjement. Arbeidet drives gaver fra støttespillere i Norge, og vi mottar støtte fra den norske stat gjennom Digni/Norad. Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene. https://misjonsalliansen.no/om-misjonsalliansen, https://misjonsalliansen.no/vartarbeid

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring