Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Det Hvite Bånd

Norske kvinners kristne avholdsforbund er tilsluttet Worlds Womans Christian Temperance Union (WWCTU). DHB startet sin virksomhet i Norge i 1889, og har i dag foreninger i alle landets fylker. Vi gir ut bladet ”Det Hvite Bånd.” Det Hvite Bånd eier Riisby Behandlingssenter. - En rusfri verden under mottoet "For Gud, Heim og Alle Folk

Det Hvite Bånd er inndelt i 14 kretser, og har i dag ca. 65 foreninger.

Vår formål: Det Hvite Bånd er en avholdsorganisasjon for kvinner, som på kristen grunn arbeider for å forebygge alle slags rusgifter, verne om familien, få kvinner med i avholdsarbeidet, fremme likestilling i borgerrettigheter og mellomfolkelig fred og forståelse.

Vår Visjon: En levende og velfungerende Hvite Bånd-organisasjon

Vår Misjon: Støtte enhver i å velge en rusfri livsstil for å unngå helseskader og andre problemer

Vårt Håp: Delta i arbeid som kan gjøre en forskjell i menneskers liv, oppmuntre og gi dem muligheter til å tjene Gud og til å bygge sterke og ansvarsbevisste familier, noe som igjen vil påvirke nasjonenes verdisett.

Arbeidsoppgaver:

- møtevirksomhet

- opplysningsarbeid/forebyggende arbeid

- barn og unge/leirvirksomhet

- blomstermisjon/besøkstjeneste

- omsorg/ettervern

- studievirksomhet/seminar

- behandling

- tillitskvinner arbeider for å begrense tilgangen til rusgifter.

DHB støtter internasjonale prosjekter, ”Kvinner og utdanning” i Villa Lobos i Guatemala. Prosjektet er et tilbud til den fattigste befolkningen i slumbyen i utkanten av Guatemala City. Utviklingsmål er å høyne vilkårene for målgruppen gjennom å yte allmenn- og yrkesutdanning, samt psykisk og fysisk helsevern, kurser i økonomi, kvinners rettigheter, ernæring og omsorg. Egne opplysningskurs om HIV/Aids. Det gis tilbud om barnehage mens mødrene går på kurs. DHB i Norge støtter prosjektet som styres av søsterorganisasjonen i utviklingslandet med midler fra NORAD, Fokus og egen organisasjon.

DHB støtter rusforebyggende arbeid på Kola, Russland i samarbeid med Norges Samemisjon sitt prosjekt ”Vernet bedrift og alkoholistomsorg i Lovozero” og i samarbeid med organisasjonen ”Ny begynnelse.”

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring